Polskie firmy odbudują Ukrainę? Przedsiębiorcy zabrali głos

Polskie firmy odbudują Ukrainę? Przedsiębiorcy zabrali głos

Wojna Rosja - Ukraina
Wojna Rosja - Ukraina Źródło: Newspix.pl
Zdecydowana większość, bo aż 95 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP uważa, że wojna na Ukrainie ma lub będzie miała wpływ na polską gospodarkę - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie KRD. 70 proc. respondentów wierzy, że polskie firmy będą mieć znaczący udział w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny.

„ Biznes a Ukraina” – taki tytuł nosi badanie przeprowadzone na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Zapytano w nim przedstawicieli firm z sektora MŚP o wpływ trwającej już blisko dwa miesiące wojny na Ukrainie na polską gospodarkę. Zdecydowana większość, bo aż 95 proc. ankietowanych jest przekonanych, że wydarzenia za naszą wschodnią granicą ów wpływ na sytuację gospodarczą nad Wisłą mają bądź będą miały.

61 proc. badanych wyraża przekonanie, że wojna na Ukrainie przyniesie naszej gospodarce negatywne skutki. Jakie? Najczęściej wskazywano tutaj wzrost cen energii (prądu, gazu, paliwa) – 75,8 proc., wzrost cen surowców, półproduktów lub produktów – 71,4 proc., a także wzrost inflacji – 65,7 proc. i podwyżki stóp procentowych – 55 proc. Prawie połowa respondentów (48,8 proc.) uważa, że wskutek wojny sytuacja finansowa firm ulegnie pogorszeniu, a niemal co trzeci (31,2 proc.) mówi o rezygnacji z planowanych inwestycji.

Blisko co dziesiąty przedsiębiorca biorący udział w badaniu (8 proc.) twierdzi, że dostrzega pozytywne konsekwencje wojny dla polskiej gospodarki, zaś 26 proc. uważa, że to co się dzieje za naszą wschodnią granicą może przynieść zarówno dobre, jak i złe skutki dla krajowej gospodarki.

Blisko jedna trzecia przedsiębiorców (31 proc.) nie potrafi w tej chwili wskazać, jakie wojna będzie miała dla nich konsekwencje. – Dużo większa niepewność towarzyszy przedsiębiorcom, gdy pytamy o wpływ wojny na ich własną działalność. To już nie co dwudziesty, ale co trzeci nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Widać, przedsiębiorcy z łatwością wypowiadają się o gospodarce, ale gdy temat dotyczy bezpośrednio ich firmy, pojawia się wahanie – komentuje Adam Łącki prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

O negatywnym wpływie wojny dla swoich biznesów mówi 38 proc. respondentów. Najczęściej są to mikrofirmy z regionu południowo-zachodniego (dolnośląskie, opolskie) i z branży budowlanej (56 proc.). Najbardziej bolesne konsekwencje w ich ocenie to wzrost inflacji (99 proc.) i wzrost cen energii (73,5 proc.).

Aby zminimalizować negatywny wpływ wojny na firmę, ich właściciele najczęściej planują zmniejszenie wydatków (43,6 proc.), a także podniesienie ceny produktów i usług (42,9 proc.). Nieco rzadziej wskazywano poszukiwanie nowych rynków zbytu (28,5 proc.) i nowych dostawców (27 proc.).

Odbudowa Ukrainy. Firmy budowlane sceptyczne

Uczestników badania zapytano również, o to, czy ich zdaniem polskie firmy będą miały znaczący udział w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny. 70 proc. ankietowanych uważa, że tak się stanie. Dominują tu przedstawiciele firm transportowych (96,7 proc.) i produkcyjnych (91,1 proc.). Co ciekawe, najrzadziej deklaracje w tym zakresie składali przedstawiciele przedsiębiorstw budowlanych (43,8 proc.).

– Odbudowa Ukrainy po wyniszczającej wojnie będzie koniecznością, dlatego nie mam wątpliwości, że Polska jako kraj najbardziej zaangażowany w pomoc naszym wschodnim sąsiadów, również i w tej kwestii wykaże się największą inicjatywą. Brak wiary polskich firm budowlanych prawdopodobnie wynika stąd, że już dziś spora część zatrudnionych w budownictwie pracowników przebywa nie na placach budów, ale w swoim kraju, gdzie walczą o wolność. Po zakończeniu wojny też nieprędko wrócą do Polski, bo będą chcieli odbudować ojczyznę – komentuje Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

Ogólnopolskie badanie „Biznes a Ukraina” przeprowadzone na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA w marcu 2022 r. przez TGM Research na grupie 320 firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, metodą CAWI.
Raport Wojna na Ukrainie
Otwórz raportCzytaj też:
„Tarcza antyputinowska” naprawia Polski Ład. Artur Soboń przedstawił konkrety