Rząd podwyższy zasiłek pogrzebowy? Od ponad dekady kwota się nie zmienia

Rząd podwyższy zasiłek pogrzebowy? Od ponad dekady kwota się nie zmienia

Zasiłek pogrzebowy
Zasiłek pogrzebowy Źródło: Flickr
Jest szansa na podwyższenie zasiłku pogrzebowego - wynika z odpowiedzi wiceministra rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda na jedną z interpelacji poselskich. Kwota tego świadczenie (4000 zł) nie była zmieniana od 2011 roku.

Każdy kto organizował pogrzeb wie z jak wysokimi kosztami wiąże się ten przykry obowiązek. Pochówek, trumna, msza pogrzebowa, miejsce na cmentarzu, stypa – to tylko niektóre z wydatków, które trzeba ponieść w związku z uroczystym pożegnaniem bliskiej osoby. Częściowo rekompensuje je wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pogrzebowy. Kluczowe jest tu słowo „częściowo”, bowiem kwota tego zasiłku wynosi 4000 zł i nie była zmieniana od 2011 roku. Tymczasem w dobie inflacji rosną ceny wszystkiego, w tym m.in. usług pogrzebowych.

Na problem ten zwrócili uwagę posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy wystosowali do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej interpelację z pytaniem, o to, czy jest możliwość podwyższenia zasiłku pogrzebowego. Politycy partii rządzącej zwracają uwagę, że obecna kwota świadczenia rekompensuje coraz mniejszą część wydatków związanych z pogrzebem. Przypominają też, że gdy była ona wprowadzana to wskaźnik inflacji nie przekraczał 5 proc., podczas gdy obecnie inflacja jest trzy razy wyższa (według najnowszych danych GUS – 15,5 proc.). Posłowie zwracają również uwagę, że przed dekadą średnia płaca w Polsce wynosiła 3400 zł, podczas gdy obecnie przekracza 6000 tys. zł, co oznacza, że zasiłek pogrzebowy jest w tej chwili znacznie niższy od przeciętnego wynagrodzenia. Politycy PiS wskazują, że obecna kwota świadczenia powoduje, że wiele osób, chcąc godnie pożegnać bliskich stoi przed koniecznością zadłużenia się.

Odpowiedź ministerstwa

Co na to Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej? Z odpowiedzi na interpelację udzielonej przez wiceszefa resortu Stanisława Szweda wynika, że jest szansa na podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego. – Obecnie w resorcie rodziny i polityki społecznej trwają szczegółowe analizy, dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku FUS dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego – czytamy w odpowiedzi resortu, której treść przytacza Radio Zet.

O podwyżkę zasiłku pogrzebowego pytaliśmy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przed miesiącem. Z odpowiedzi resortu wynikało, że zwiększenie świadczenia nie jest planowane. Ministerstwo zwracało uwagę, że istnienie zasiłku pogrzebowego „nie wynika z realizacji obowiązku konstytucyjnego, ale jest wyrazem swobody ustawodawcy kształtowania systemu zabezpieczenia społecznego”. Resort przypomniał, że dokonana pod koniec 2010 roku zmiana wysokości zasiłku uzasadniana była dostosowaniem „wysokości zasiłku pogrzebowego, do średniej wysokości tego zasiłku w państwach członkowskich Unii Europejskiej”.

– Powyższe uzasadnienie nie straciło waloru aktualności i w chwili obecnej nie są prowadzone prace legislacyjne, których celem byłaby zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego – odpowiadał nam Wydział Prasowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Gdzie nie ma zasiłku pogrzebowego?

Ministerstwo zwracało uwagę w komentarzu dla naszej redakcji, że w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej instytucja zasiłku pogrzebowego w ogóle nie występuje (wskazano tu m.in. Węgry, Irlandię, czy Maltę), a w innych jego kwota nie przekracza równowartości 2000 zł (np. Bułgaria, Czechy, Słowacja, Hiszpania, czy Portugalia). – W związku z powyższym, należy przyjąć, że kwota zasiłku pogrzebowego obowiązująca obecnie w polskim systemie ubezpieczeń społecznych przedstawia się korzystnie na tle podobnych rozwiązań przewidzianych w innych państwach członkowskich UE, zwłaszcza tych o zbliżonym poziomie dochodów ludności – podkreślał resort rodziny i polityki społecznej.

Czytaj też:
„To nie jest odpowiedni czas”. Minister rodziny o 4-dniowym tygodniu pracy

Źródło: Radio Zet, Wprost.pl
 2

Czytaj także