Bank Gospodarstwa Krajowego chwali się wynikami za pierwsze półrocze 2022 r. Prawie 1 mld zł zysku netto

Bank Gospodarstwa Krajowego chwali się wynikami za pierwsze półrocze 2022 r. Prawie 1 mld zł zysku netto

Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego Źródło: Wikipedia / Alina Zienowicz
Blisko 1 mld zł zysku netto odnotował w pierwszym półroczu tego roku Bank Gospodarstwa Krajowego, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było to 264 mln zł. Znacząca poprawa wyników banku to zasługa m.in. wyższych stóp procentowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego, jedyna instytucja o statusie banku państwowego, miał w pierwszym półroczu 941 mln zł zysku netto. Tymczasem – jak przypomina Dziennik Gazeta Prawna – w pierwszym półroczu zeszłego roku było to 264 mln zł. Bank wyprzedzały wówczas cztery banki komercyjne.

Pomogły wyższe stopy procentowe

Skąd tak znacząca poprawa wyników Bank Gospodarstwa Krajowego? Podobnie jak w przypadku banków komercyjnych, źródłem były tu wyższe stopy procentowe. Dzięki nim w porównaniu z pierwszą połową 2021 roku wynik odsetkowy urósł o prawie 160 proc., do niemal 1,2 mld zł. Głównym składnikiem aktywów banku w końcówce pierwszego półrocza tego roku były papiery wartościowe o wartości blisko 135 mld zł, w większości „wyceniane w zamortyzowanym koszcie”, czyli traktowane podobnie jak kredyty. Same należności kredytowe wynosiły niespełna 35 mld zł.

Gazeta zwraca uwagę, że na poprawę wyników Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęło również rozwiązanie rezerw na ryzyko kredytowe. Wynik na odpisach aktualizujących był dodatni i wyniósł prawie 92 mln zł, podczas gdy rok wcześniej saldo rezerw było 108 mln zł na minusie. To odbicie poprawy sytuacji klientów z sektorów mocno dotkniętych przez pandemię, ale i wygaśnięcie dużych ekspozycji, na które były zawiązane rezerwy.

– Rozwiązanie odpisów w pierwszym półroczu związane było z dwoma podstawowymi czynnikami. Jednym była poprawa w 2022 r. sytuacji ekonomiczno-finansowej partnerów banku z sektorów silnie dotkniętych pandemią COVID w latach 2020-2021. Lepsza sytuacja finansowa partnerów przekłada się na niższe szacunki odpisów. Drugim czynnikiem było wygaśnięcie istotnych ekspozycji kredytowych w ramach jednego z produktów banku – zmniejszenie wolumenu bezpośrednio przekłada się na poziom odpisów – wyjaśnia Anna Czyż, rzeczniczka Banku Gospodarstwa Krajowego, cytowana przez Dziennik Gazetę Prawną.

Znaczący wzrost bieżących wydatków

Bank odnotował jednocześnie prawie 25-proc. wzrost bieżących wydatków. Koszty administracyjne zwiększyły się do 297 mln zł. Wzrost wynika w dużej mierze z inwestycji IT związanych z obroną przed cyberzagrożeniami i modernizacją systemów. – Wzrosły także koszty regulacyjne. Inflacja wpłynęła na zwiększenie kosztów energii, czynszów, sprzętu i serwisu IT. Wpływ na wzrost kosztów miał także powrót pracowników do biur z pracy zdalnej – tłumaczy rzeczniczka Banku Gospodarstwa Krajowego, dodając, że wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie 22 proc. „jest jednym z najniższych na rynku”.

W połowie 2022 roku aktywa Banku Gospodarstwa Krajowego wynosiły 227 mld zł, co daje instytucji czwartą pozycję w sektorze bankowym. Licząc jednak z tzw. państwowymi funduszami przepływowymi, suma bilansowa wynosiła 442,4 mld zł. W portfelu państwowego banku – jak przypomina gazeta – jest 18 tego typu podmiotów. Największy z nich to Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 o wartości niemal 142 mld zł.

Czytaj też:
Banki blokują wypłaty rosyjskich emerytur

Źródło: Gazeta Prawna
 0

Czytaj także