Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank. Co z roszczeniami frankowiczów?

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank. Co z roszczeniami frankowiczów?

Koniec Getin Noble Bank
Koniec Getin Noble Bank Źródło: Newspix.pl / Mateusz Słodkowski/FOTONEWS
W dniu 29 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A. Co to oznacza dla klientów frankowych tego banku?

Zgodnie z komunikatem KNF wszystkie lokaty klientów restrukturyzowanego banku, jak i kredyty hipoteczne w złotówkach zostają przejęte przez Bank BFG S.A. Na potrzeby pokrycia strat Getin Noble Banku zostają umorzone akcje oraz wyemintowane przez tę instytucję obligacje.

Co zaś z kredytami denominowanymi i indeksowanymi do waluty obcej? Nie zostają one przejęte przez Bank BGF S.A. W komunikacie KNF czytamy: „Wśród wyłączeń znajdują się m.in. prawa majątkowe i zobowiązania dotyczące umów kredytów hipotecznych denominowanych w walucie obcej lub indeksowanych kursem waluty obcej wraz z roszczeniami z nich wynikającymi”. Warto zauważyć, że mowa tutaj nie tylko o prawach majątkowych banku, czyli prawie do domagania się zapłaty raty kredytu, ale również o zobowiązaniach banku związanych z felernymi umowami. Chociaż oficjalne komunikaty na ten temat milczą, powyższa decyzja oznacza zwiększone ryzyko nieodzyskania przez klientów banku środków nadpłaconych ponad uzyskany kapitał po stwierdzeniu przez sąd nieważności umowy kredytowej.

Źródło: Wprost