Liderzy w branży doradców podatkowych

Liderzy w branży doradców podatkowych

VAT, podatki (zdj. ilustracyjne)
VAT, podatki (zdj. ilustracyjne) Źródło:Fotolia / johan10
Sprawozdawczość podatkowa chyba jeszcze nigdy nie była tak żmudna i wymagająca, jak dziś. A przedsiębiorstwa oczekują rzetelnych, kompleksowych usług doradczych w zakresie podatków. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom przygotowaliśmy zestawienie „Wpływowi w branży doradców podatkowych” – wybór działających w Polsce firm z sektora doradztwa podatkowego i finansowego.

Przedsiębiorcom przyszło funkcjonować w trudnych czasach. Na niepewność sytuacji gospodarczej nakłada się niestabilność otoczenia prawnego. Coroczne, wielokrotne zmiany prawa podatkowego powodują rosnącą niepewność właścicieli firm, a mnogość i zawiłość przepisów dodatkowo nastręczają trudności z ich interpretacją. W takich warunkach trudno nie tylko stosować, ale w ogóle przestrzegać prawa podatkowego.

Powoduje to wzrost zapotrzebowania na profesjonalne, kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków. Biznes potrzebuje bowiem jednoznacznych opinii i interpretacji.

„Wpływowi w branży doradców podatkowych” to zestawienie renomowanych, wielokrotnie nagradzanych w niezależnych rankingach, kancelarii i firm konsultingowych, świadczące usługi powszechne. Zawiera profile wybranych firm doradczych, przybliżające ich charakterystykę i obszary specjalizacji.

Vialto Partners

Firma świadcząca usługi z zakresu doradztwa podatkowego, imigracyjnego i usługi związane z globalną mobilnością klientom i ich pracownikom w ponad 150 krajach świata. Powstała wskutek wydzielenia biznesu zajmującego się kompleksową obsługą projektów z zakresu globalnej mobilności ze struktur firmy doradczej PwC.

Vialto Partners zatrudnia na całym świecie ponad 6000 osób. Polski zespół firmy to obecnie ponad 60 ekspertów, dysponujących ponad 20-letnim doświadczeniem, którzy wspierają klientów w zakresie kompleksowych rozwiązań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, legalizacji pobytu i pracy w Polsce oraz zarządzania programami globalnej mobilności a także opracowywaniem i wdrażaniem zasad pracy zdalnej.

Vialto Partners jako jedyny podmiot koncentruje się całości na oferowaniu wysoce wyspecjalizowanych usług (dotyczących delegowanych i pozyskiwanych z zagranicy pracowników/współpracowników), obejmujących kompleksowe wsparcie doradcze

i procesowe w zakresie: planowania, wdrażania i optymalizacji programów globalnej mobilności pracowników, legalizacji ich pobytu i zatrudnienia, opracowywania i implementacji programów motywacyjnych, przygotowywania rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych a także pomocy w tworzeniu i zarządzaniu rozwiązaniami dotyczącymi pracy zdalnej.

Firma operuje w przestrzeni globalnej oferując dostęp do specjalistów ze wspomnianych dziedzin w dowolnej lokalizacji. Kontakt z biurem warszawskim oznacza w praktyce nieograniczony dostęp do wiedzy, narzędzi i doświadczenia całej organizacji bez względu na to skąd lub dokąd nastąpić ma relokacja pracownika lub na to skąd i na rzecz kogo (jakiego kraju) pracownik ma świadczyć pracę.

Usługi Vialto Partners dostarczane są, co do zasady, w oparciu innowacyjne rozwiązanie technologiczno-organizacyjne – myMobility. To wieloplatformowe narzędzie bezpiecznej i efektywnej komunikacji, gromadzenia, analizy i przetwarzania danych oraz efektywnego zarządzania procesami: oddelegowania, podatkowymi, imigracyjnymi i pracowniczymi w każdym zakątku świata.

MyMobility pozwala wszystkim uczestnikom procesów na sprawne i w pełni bezpieczne przekazywanie informacji i dokumentów, gwarantuje – w trybie całodobowym – dostęp do zgromadzonych informacji, generuje wiadomości o postępie prac, danych wymagających uzupełnienia, kolejnych krokach oraz zaangażowanych w proces osobach i zakresie ich odpowiedzialności. Pozwala też na aktywne zarządzanie zasobami Vialto Partners dedykowanymi do realizacji zadań, monitorowanie efektywności podejmowanych działań oraz automatyzację powtarzalnych czynności w celu przyśpieszenia procesu i eliminacji ryzyka ludzkich błędów, co pozwala na utrzymanie wysokiej jakości naszych usług.

Klienci korzystający z myMobility po zainicjowaniu procesu przejmowanego przez Vialto mogą w pełni polegać na tym, iż zostanie on doprowadzony do końca przy znaczącej redukcji zaangażowania ich zasobów, a jednocześnie będą w stanie na bieżąco śledzić postępy prac automatycznie generując spersonalizowane raporty o statusie wybranych lub wszystkich spraw powierzonych Vialto Partners (bez względu na lokalizację pracownika).

Informacje: vialtopartners.com

Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

Firma, która od ponad 15 lat specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, tak polskich, jak i zagranicznych, w tym grup kapitałowych oraz podmiotów notowanych na GPW i NewConnect.

Cel, jaki stawia sobie firma, to zniwelowanie niepewności związanej z niestabilnością prawa podatkowego – chaos legislacyjny, jaki towarzyszy podatkom od wielu lat, utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej niezależnie od tego czy jest to duży czy mały podmiot.

Usługi Taxeo cechuje indywidulne podejście do każdego klienta – w obsłudze klientów uwzględniana jest specyfika branży, w której działa przedsiębiorca, a także specyfika samego przedsiębiorcy, w tym jego sytuacja prawna i finansowa. Do dyspozycji klienta delegowany jest zespół ekspercki z trzech różnych obszarów podatkowych – podatków dochodowych, pośrednich oraz cen transferowych. Dzięki temu udaje się niezwłocznie dopasować działania do ciągle zmieniającej się rzeczywistości biznesowej przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego i podatkowego.

Firma przyjmuje pełną odpowiedzialność za wydawane opinie i proponowane rozwiązania podatkowe, gwarantuje też ich jednoznaczność.

Usługi firmy mają charakter kompleksowy i powszechny. Oznacza to, że klient otrzymuje usługę wszechstronną w wymiarze prawno-podatkowym i terytorialnym. Obsługa dotyczy nie tylko wszystkich podatków ale także prawa bilansowego, prawa spółek oraz innych dziedzin prawa przedsiębiorców. Z kolei dzięki temu, że biura firmy zlokalizowane są w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi a także zagranicą: w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Niderlandach, na Malcie, Cyprze i na Białorusi, Taxeo może obsługiwać polskie grupy kapitałowe, które rozwijają działalność zagraniczną.

Możliwe jest to dzięki pracy zespołowej doradców podatkowych specjalizujących się w konkretnych podatkach oraz prawników i biegłych rewidentów. Usługi te dotyczą wszystkich obszarów prawno-podatkowych, w tym m.in. podatków dochodowych, podatków pośrednich, podatków majątkowych, cen transferowych czy postępowań podatkowych. W ostatnim czasie firma odnotowuje rosnącą liczbę zleceń w obszarach akcyzy, planowania podatkowego, cen transferowych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw – obszary te kancelaria uznaje obecnie za swoją specjalizację.

Jednym z sektorów o największych potencjale wzrostu są dla firmy usługi typu Due Diligence. Pandemia stała się impulsem do zwiększenia aktywności na rynku fuzji i przejęć – w samym tylko II kwartale 2022 roku odnotowano na polskim rynku aż 89 transakcji M&A, co jest najwyższym wynikiem z tego okresu w historii zestawienia raportów M&A Index Poland. Konsekwencją rozwoju rynku M&A jest rozwój dodatkowych usług związanych m.in. z określeniem ceny przejmowanego przedsiębiorstwa lub majątku.

Do innowacyjnych produktów i usług oferowanych przez Taxeo należą m.in.: tworzenie indywidualnych procedur zabezpieczaących przed ryzykami podatkowymi, optymalizacja podatkowa przy zastosowaniu dwóch ulg z zakresu działalności B+R, autorskie, indywidualnie dostosowane, metody dystrybucji zysków przedsiębiorców oraz audyty akcyzowe.

Crido

Uznana firma z sektora doradztwa podatkowego i finansowego, która regularnie zdobywa wyróżnienia i zajmuje wysokie pozycje w rankingach branżowych, m.in. Eurobuild Awards i International Tax Review.

Firma należy do międzynarodowej organizacji Taxand i współpracuje z doradcami z ponad 40 krajów, zachowując jednak niezależność od globalnej struktury i samodzielnie decydując o wszelkich aspektach działalności. W 2022 r. Crido zostało członkiem Pride Partners International, globalnego stowarzyszenia firm doradczych zajmujących się cenami transferowymi i wycenami finansowymi.

Crido świadczy przedsiębiorstwom usługi uwzględniające szybko zmieniające się otoczenie biznesowe, prawne oraz nowe wyzwania na poziomie lokalnym i globalnym. Oprócz usług doradczych zapewnia rozwiązania cyfrowe wspierające prowadzenie bieżącej działalności – firma rozwija autorskie rozwiązania IT, wspierające decyzje prawne, podatkowe i biznesowe.

Zespół Crido liczy ok. 300 osób, z czego niemal 150 osób to grono specjalistów podatkowych, z których 40-stu działa w zespole cen transferowych i wycen finansowych, a ponad 30-tu – w zespole podatkowo-finansowym Real Estate. W kwestiach prawnych doradcy podatkowi z Crido ściśle współpracują z prawnikami z kancelarii Crido Legal.

EY

EY oferuje doradztwo i usługi w wielu obszarach biznesowych, takich jak audyt, prawo, strategia, transakcje oraz w 150 krajach na świecie. Na polskim rynku firma świadczy usługi doradztwa podatkowego dla biznesu od ponad 30 lat. W tym czasie wielokrotnie zdobywała wyróżnienia w rankingach branżowych, w tym dla największej, jak i najlepszej firmy doradztwa podatkowego. Eksperci EY są też regularnie nagradzani indywidualnie.

EY może pochwalić się szerokimi kompetencjami oraz bogatą praktyką w zakresie podatków korporacyjnych, międzynarodowych i lokalnych podatkowych aspektów fuzji i przejęć, sprawozdawczości podatkowej, kwestii prawnych i podatkowych związanych z ludźmi oraz prawem w biznesie. Obszary specjalizacji obejmują m.in. rachunkowość podatkową i zarządzanie ryzykiem podatkowym, planowanie podatków krajowych podatki pośrednie, sprawozdawczość, ceny transferowe i elektroniczne narzędzia w podatkach. Firma doradza też w zakresie outsourcingu podatkowego.

EY rozwija szereg rozwiązań technologicznych Tax okEY – aplikacji podatkowych, za pomocą których doradcy kompleksowo analizują sytuację podatkową przedsiębiorstwa. Prowadzi też Program Certyfikacji Podatkowej, który umożliwia diagnozę poprawności procesów i rozliczeń podatkowych.

PwC

Jedna z największych firm doradztwa podatkowego w Polsce – zespół ekspertów i konsultantów świadczy te usługi od ponad 30 lat. Firma współpracuje zarówno z międzynarodowymi korporacjami, jak i z firmami rodzinnymi, oferując doradztwo w takich obszarach, jak ceny transferowe, podatki pośrednie, międzynarodowe prawo podatkowe, podatek od pracownika, podatek od nieruchomości, postępowania podatkowe, outsourcing księgowy i raportowanie schematów podatkowych.

PwC oferuje również narzędzia do automatyzacji procesów podatkowych, wspierając klientów przy wdrożeniach systemów ERP. Ponadto poprzez przeprowadzane audytu rozwiązań informatycznych wspiera przedsiębiorstwa w procesie zapewniania, że użytkowane systemy finansowo-księgowe gwarantują poprawność rozliczeń podatkowych.

Nazwa PwC systematycznie trafia do czołówek rankingów firm podatkowych. Jednym ze szczególnych osiągnięć spółki było uruchomienie w pierwszych tygodniach pandemii COVID-19 bezpłatnej, całodobowej infolinii, na której eksperci podatkowi i prawni PwC pomagali przedsiębiorcom w rozstrzyganiu wątpliwości i rozwiązywaniu problemów podatkowych, spowodowanych pandemią.

Ranking został opublikowany w 43/2022 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.