Dziś dane o PKB. Wreszcie dobre wiadomości?

Dziś dane o PKB. Wreszcie dobre wiadomości?

Praca w fabryce
Praca w fabryce Źródło: Skoda
Dziś GUS poda dane dotyczące PKB oraz tzw. szybki odczyt inflacji. „Oczekujemy, że sprowadzone do wymiaru rocznego tempo wzrostu PKB nie zostało zrewidowane w porównaniu do wstępnego szacunku i wyniosło 2,6 proc.” – napisali w komentarzu analitycy Credit Agricole.

O godzinie 10 GUS opublikuje drugi szacunek PKB w III kwartale br. „Oczekujemy, że sprowadzone do wymiaru rocznego tempo wzrostu PKB nie zostało zrewidowane w porównaniu do wstępnego szacunku i wyniosło 2,6 proc. Prognozujemy, że inflacja PCE ogółem zmniejszyła się do 6,1 proc. w październiku z 6,2 proc. we wrześniu przy jednoczesnym spadku inflacji bazowej do 5,0 proc. r/r z 5,1 proc”. – czytamy w Makro Mapie Credit Agricole.

Analitycy tego banku są zdania, że „indeks Conference Board (99,0 pkt. w listopadzie wobec 102,5 pkt. w październiku) wskaże na pogorszenie się nastrojów gospodarstw domowych. Naszym zdaniem publikacje danych z USA w tym tygodniu będą neutralne dla rynków finansowych”.

Mniejsza aktywność konsumentów przyczyną zmniejszenia dynamiki PKB

Dziś poznany także strukturę PKB w III kw. Zdaniem ekspertów Credit Agricole, dynamika PKB ukształtuje się zgodnie ze wstępnym szacunkiem i wyniesie 3,5 proc. r/r wobec 5,8 proc. w II kw.

„Uważamy, że głównym źródłem zmniejszenia dynamiki PKB w III kw. w porównaniu do II kw. był niższy wkład konsumpcji, będący efektem obniżającego się realnego tempa wzrostu funduszu płac, a także silnego pogorszenia koniunktury konsumenckiej” – deklarują analitycy Credit Agricole Bank Polska.

GUS poda również tzw. szybki odczyt inflacji za listopad.

Czytaj też:
Inflacja w końcu wyhamowała? Już dziś dane GUS. Eksperci są optymistami

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także