Gala Innowatorów ESG. „Gigantycznym wyzwaniem jest edukacja”

Gala Innowatorów ESG. „Gigantycznym wyzwaniem jest edukacja”

Panel Koszty i wyzwania ESG
Panel Koszty i wyzwania ESG Źródło:Polskie Stowarzyszenie ESG
O przyszłości zrównoważonej transformacji dyskutowali w warszawskim Hotelu Westin przedstawiciele administracji, nauki i biznesu. Zdaniem uczestników debaty największym wyzwaniem jest obecnie brak świadomości, która jest wynikiem braku wiedzy.

29 listopada w Warszawie odbyła się Gala Innowatorów ESG, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie ESG, największą w Polsce organizację zrzeszającą liderów zrównoważonej transformacji – firmy, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego, które aktywnie wdrażają idee ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Chodzi o działania podejmowane przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska (E), dbanie o społeczeństwo (S) i ład korporacyjny (G).

Wydarzenie patronatem honorowym objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Partnerami strategicznymi wydarzenia zostały Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Łukasiewicz-Orgmasz, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Fundacja Biznes bez Barier, Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS oraz firma Quality Watch.

Galę otworzyło wystąpienie Barbary Sochy, wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Wiceszefowa MRiPS podkreśliła, że w skrócie ESG największe zainteresowanie resortu budzi środkowa litera czyli „S”, czyli to co wiąże się m.in. ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i tworzeniem dobrych warunków do pracy w Polsce. – Chcemy, aby Polska była krajem, który się szybko rozwija, aby młodzi ludzie mieli tutaj fantastyczne perspektywy rozwoju – mówiła Socha.

Raportowanie ESG poprawi jakość pracy?

Wiceminister przekonywała, że resort dostrzega szanse, jakie niesie ESG w kontekście poprawy jakości pracy czy uwzględnieniu potrzeb rodzin, czyli m.in. elastycznej i stabilnej pracy. Zdaniem wiceminister różne formy elastyczności związane z czasem pracy powinny pojawić się jako wskaźniki w raportowaniu niefinansowym.

– Staramy się inspirować i zachęcać firmy w Polsce, takie jak tu obecne na gali, by społeczną odpowiedzialność rozumiały także jako realizację praktyk prorodzinnych. Dzięki temu, w firmach przyjaznych rodzinie, łączenie życia zawodowego i prywatnego będzie łatwiejsze – powiedziała Socha.

Podczas Gali Innowatorów ESG zaprezentowane zostały także kluczowe wnioski z raportu „Koszty i Wyzwania ESG”, opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie ESG, Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS oraz firmę badawczą Quality Watch.

Z badania przeprowadzonego na próbie 170 korporacji i firm, wynika m.in. że wśród firm do 500 pracowników nieco ponad połowa (53 proc.) nie wie co to jest ESG, 14 proc. potrafi rozszyfrować ten skrót, a jedynie 8 proc. przedsiębiorstw ocenia swoją wiedzę w tym zakresie jako dobrą. Strategię ESG posiada co piąta firma, najczęściej są to przedsiębiorstwa handlowe, zatrudniające 250 pracowników. Pytani o bariery we wdrażaniu ESG, respondenci najczęściej wskazywali brak wykwalifikowanych w obszarze ESG pracowników, brak dostępu do technologii, a także do doradców i wiedzy.

Okazuje się, że jedynie w co piątej organizacji (22 proc.) jest osoba zajmująca się kwestią ESG. Z badania wynika, że nieco ponad 40 proc. badanych firm oczekuje wsparcia rządu we wdrażaniu ESG.

W trakcie Gali Innowatorów ESG odbyły się trzy merytoryczne panele: „Koszty i wyzwania ESG”, „Czy MŚP zda egzamin ze zrównoważonego rozwoju?” oraz „Zrównoważona transformacja – przyszłość zaczyna się dziś”. Uczestniczyli w nich eksperci oraz osoby na co dzień zajmujące się tematyką ESG w firmach i organizacjach.

Resort finansów nie oczekuje entuzjazmu ws. ESG

Podczas pierwszego panelu „Koszty i wyzwania ESG” Monika Czokajło, dyrektor Biura Ryzyka ESG w Banku Gospodarstwa Krajowego podkreślała, że życzyłaby sobie, by motywacje do wdrażania ESG wypływały z poziomu wspólnych wartości i świadomości globalnych wyzwań, z jakimi musimy się mierzyć. – Takie sytuacje i tacy świadomi liderzy oczywiście się zdarzają, ale motywacjom czasem dobrze jest pomóc. Póki co siłą napędową wielu działań w obszarze zrównoważonego rozwoju są bez wątpienia wymogi regulacyjne – mówiła Czokajło.

Maria Krawczyńska, dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów w BNP Paribas przyznała, że w temacie ESG ogromnym jest obecnie „niska świadomość, która jest wynikiem braku wiedzy”. Krawczyńska odwołała się do doświadczeń własnej organizacji. – W 2018 roku rozpoczęliśmy edukację pracowników w ramach Programu Bank Zielonych Zmian. Myślę, że osiągnęliśmy satysfakcjonują efekty ale na tym nie poprzestajemy i kontynuujemy działania edukacyjne. Mamy jednak świadomość, że edukacja naszych pracowników czy partnerów to kropla w morzu potrzeb – mówiła Krawczyńska, podkreślając, że „gigantycznym wyzwaniem jest edukacja wszystkich uczestników rynku” w obszarze ESG.

Katarzyna Szwarc z Ministerstwa Finansów zwracała uwagę, że na raportowanie danych niefinansowych wpływ ma m.in. presja ze strony inwestorów, którzy coraz częściej pytają np. o strategię dekarbonizacji. Przedstawicielka resortu finansów podkreślała, że nie oczekuje, by wszystkie firmy z entuzjazmem podchodziły do raportowania. – Nie oczekuję, by wszystkie firmy były zagorzałymi liderami tematu – mówiła Szwarc, podkreślając, że istotne jest to, że przedsiębiorstwa podejmują wysiłki, aby uczciwie dostosować się do jasno wytyczonych oczekiwań, co zmniejsza ryzyko greenwashingu.

Branża budowlana potrzebuje zachęt

Anna Wojciechowska, Head of ESG, ROBYG przyznała, że branża budowlana zmierza w kierunku zrównoważonego budownictwa w Polsce jednak „wyraźne korzyści w naszym kraju są nadal niskie, w przeciwieństwie do naszego niemieckiego udziałowca gdzie są one oczywiste. Podczas gdy zielone obligacje nie funkcjonują jeszcze w naszym sektorze w Polsce, w Niemczech jest już inaczej. Niezależnie jednak od tego staramy się prowadzić naszą działalność w sposób zrównoważony”.

– Zmniejszenie śladu węglowego to dla polskiego budownictwa, opartego w dużej mierze na węglu, inne wyzwanie niż dla rynków zachodnich – powiedziała Wojciechowska. – Jako branża oczekujemy wytycznych sektorowych, które znacznie ułatwiłyby firmom emisję zielonych obligacji. Takie wytyczne przydałyby się nie tylko w budownictwie – dodała.

W trakcie drugiego z paneli „Czy MŚP zda egzamin ze zrównoważonego rozwoju?” poruszono m.in. kwestię niskiej świadomości wśród firm z tego sektora na temat ESG. Maja Wasilewska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podkreślała, że ma to związek z faktem, że jest to pojęcie stosunkowo nowe. W jej ocenie wiele firm z sektora MŚP ma wiedzę w temacie zrównoważonego biznesu, a brak działań „wynika z braku wymogów regulacyjnych”.

Jerzy Karwelis, dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu, Łukasiewicz- rgmasz, zwrócił uwagę na fakt, że część firm ma wiedzę na temat ESG, nie wie natomiast, „czy tę lekcję przeżyje”. – Według wielu firm to gra dla bogatych, która skończy się u nas ubóstwem energetycznym, z punktu widzenia gospodarczego uważają ją za utrudnienie. Nie jest tak, że jeśli badanie pokazuje, że przedsiębiorstwo ma wiedzę w temacie ESG, to oznacza to, że to akceptuje – podkreślał Karwelis.

Jesteśmy o 5-6 lat opóźnieni

W trakcie ostatniego z paneli „Zrównoważona transformacja – przyszłość zaczyna się dziś” Jakub Frejlich, Director, Strategic Consulting, JLL zwracał uwagę że w kwestii implementacji ESG wiele polskich przedsiębiorstw jest spóźniona o kilka lat w porównaniu do zagranicznych konkurentów. – Musimy zrobić zoom out i spojrzeć na ESG z szerszej perspektywy, że jest to de facto odzwierciedlenie trendów i postaw całych społeczeństw, a nie tylko wymóg regulatorów. Widoczny jest rozdźwięk: są firmy, które są świadome i działają, takie, które obserwują i planują naśladować oraz trzecia grupa, która jest nieświadoma lub ignoruje zmiany. Ta ostatnia to szczególnie niebezpieczna postawa - powiedział Frejlich.

Arkadiusz Pączka. wiceprezes Federacji Przedsiębiorców Polskich, przekonywał, że korzyści wewnętrzne dla firm decydujących się na ścieżkę zrównoważonego rozwoju „są ważniejsze niż te zewnętrzne”. – Jestem optymistą jeśli chodzi o wdrożenie elementów ESG w firmach, także tych mniejszych – powiedział Pączka.

Zdaniem wiceprezesa FPP możemy mieć w tej kwestii powtórkę z obrotu bezgotówkowego, który „wymusili klienci” i to dzięki nim ów obrót jest na bardzo wysokim poziomie.

Konkurs Innowator ESG – zwycięzcy

W finałowej części spotkania rozstrzygnięto Konkurs Innowator ESG 2022. Z blisko 90 zgłoszonych projektów kapituła konkursowa wyłoniła zwycięzców w takich kategoriach jak: E-innowacja w obszarze środowiska, S-innowacja w obszarze społecznym i G-innowacja w obszarze ładu gospodarczego. Nagrody trafiły w ręce przedstawicieli firm, które realizują projekty mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne, dobrostan pracowników i społeczności lokalne oraz poprawiające transparentność i ład korporacyjny w organizacjach.

Polskie Stowarzyszenie ESG przyznało także trzy nagrody Wizjoner ESG 2022 za kompleksowe, dojrzałe, innowacyjne podejście do ESG. Otrzymały je firmy: Microsoft Polska, bank BNP Paribas oraz British American Tobacco. Nagrodę specjalną przyznał także prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. – Wyróżniliśmy firmę CISCO nagrodą Innowator ESG 2022 za projekt w obszarze społecznym. Cisco to przedsiębiorstwo wyjątkowe pod wieloma względami. W naszym kraju prężnie rozwija się już od ponad 20 lat i, obok prowadzenia biznesu, sukcesywnie edukuje kolejne pokolenia Polaków w obszarze IT.

W ciągu dwóch dekad kilka tysięcy polskich uczniów i studentów skorzystało z kursów oferowanych przez CISCO. Spośród nich, 95% przyznało, że udział w kursie umożliwił im zatrudnienie i rozwój zawodowy lub ułatwił dalsze kształcenie. CISCO. deklaruje ambitne plany przeszkolenia kolejnych 25 milionów osób, w tym również wielu z Polski, w ciągu najbliższych 10 lat. – mówił podczas Gali Marcin Graczyk, dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji w imieniu Prezesa PAIH.

Nagrody w kategorii: E – innowacja w obszarze środowiska

 • platyna: Fortum Power and Heat Polska – za projekt największej inwestycji w systemową pompę ciepła w Polsce WROMPA, która jest pierwszym krokiem w kierunku zazieleniania ciepła dla Wrocławia,
 • złoto: Stena Recycling – za stworzenie unikatowej instalacji do przetwarzania folii LDPE. W Centrum Recyklingu we Wschowie w województwie lubuskim, oprócz przetwarzania folii opakowaniowej, firma poddaje recyklingowi urządzenia elektroniczne, odzyskując z nich cenne metale i inne materiały,
 • srebro: EXEL Air Tech Sp. z o.o. – za urządzenie EXEL, które służy do wielkoskalowego oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń, w szczególności zanieczyszczeń przemysłowych.

Nagrody w kategorii: S – innowacja w obszarze społecznym

 • platyna: Provident – za Dom Matki dla kobiet z dziećmi, które musiały uciekać z ogarniętej wojną Ukrainy,
 • złoto: EDF Renewables Polska – za wdrożenie innowacyjnego programu szkoleń dla górników, dzięki którym zdobywają oni wysokie kwalifikacje do podjęcia pracy przy serwisowaniu i utrzymaniu lądowych elektrowni wiatrowych,
 • srebro: ERBUD S.A. – za organizacje warsztatów budowlanych dla dziewczynek, prowadzony we współpracy z państwową instytucją Centrum Nauki Kopernik i pod patronatem Politechniki Warszawskiej. Warsztaty dedykowane są dla dziewczynek w wieku szkolnym oraz ich opiekunów i mają na celu łamanie stereotypów związanych z kojarzeniem branży budowlanej jako zmaskulinizowanej.

Nagrody w kategorii: G – innowacja w obszarze ładu korporacyjnego

 • platyna: Jeronimo Martins Polska S.A. – za Standard Animal Welfare, czyli opracowanie własnych standardów dla producentów i hodowców mięsa i drobiu. Standard zobowiązuje do zapewnienia zwierzętom m.in.: stałego dostępu do świeżej wody i pożywienia; odpowiedniego miejsca wypoczynku i schronienia; diagnostyki i leczenia; eliminacji czynników stresogennych; zapewnienie odpowiedniej przestrzeni i warunków oraz towarzystwa tego samego gatunku.
 • złoto: Global Cosmed S.A. – za Zintegrowany Proces Tworzenia, czyli model zarządzania produktem i jego oddziaływaniem na społeczeństwo i środowisko w zgodzie z upowszechnianą w firmie wiedzą na temat zasad eko-projektowania i analizą procesów pod kątem gospodarki obiegu zamkniętego,
 • srebro: HRS – za HRS Green Stay, jednolity globalny standard pomiaru i porównywania zrównoważenia ekologicznego hoteli. Dzięki temu klientom łatwiej podjąć decyzję i wybrać hotel przyjazny środowisku.

Wizjonerzy ESG 2022

 • Microsoft – za kreowanie własnego podejścia do ESG, potencjał w upowszechnianiu idei zrównoważonego rozwoju, odkrywczość i dojrzałość,
 • British American Tobacco – za tworzenie nowej wartości w obszarze ESG. Za indywidualizm, innowacyjność, świadomą dojrzałość,
 • Bank BNP Paribas – za „odczarowywanie” ESG, upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju, rolę edukatora, aktywność i innowacyjność.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.polskiestowarzyszenieesg.pl

Czytaj też:
Ekologia i znacznie więcej
Czytaj też:
Zielona transformacja – wyzwanie i szansa dla małych i średnich polskich firm