Autozapis w PPK. Kiedy trzeba złożyć deklarację?

Autozapis w PPK. Kiedy trzeba złożyć deklarację?

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Shutterstock / Łukasz Wróbel
Istnieje możliwość rezygnacji z odkładania pieniędzy na Pracownicze Plany Kapitałowe. Deklaracja miso być co cztery lata powtarzana – nawet jeśli nie zmieniliśmy pracodawcy. Osoby, które nie będą chciały uczestniczyć w PPK, będą musiały ponownie złożyć deklarację o rezygnacji do końca lutego.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolna forma oszczędzania na emeryturę. Każdy zatrudniony w oparciu o umowę o pracę i umowę zlecenia może zrezygnować z uczestnictwa w programie, który łączy się z potrącaniem przez pracodawcę (zleceniodawcę) 2 proc. wynagrodzenia. Prawodawcy przyjęli zasadę, zgodnie z którą wszyscy pracujący są z automatu zapisani do PPK i muszą złożyć wniosek, by z programu wystąpić.

Taki wniosek nie jest bezterminowy i nawet jeśli pracujemy w tej samej firmie, to chcąc pozostać poza PPK, musimy co 4 lata składać go ponownie.

Osoby, które nie będą chciały uczestniczyć w PPK, będą musiały ponownie złożyć deklarację o rezygnacji. Najbliższy autozapis odbędzie się w marcu 2023 roku.

Czym jest autozapis w PPK?

Pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do pracowniczego planu kapitałowego. W programie tym obowiązuje bowiem tzw. autozapis. Oznacza to, że jeśli pracownik w wieku 18-55 lat nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca sam „zapisuje” go do programu.

Co 4 lata pracodawca będzie zobowiązany ponowić autozapis do PPK. Pierwszy ponowny autozapis do programu będzie miał miejsce w 2023 roku, a kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku itd. Terminy autozapisu są stałe dla wszystkich organizacji, niezależnie od daty wdrożenia PPK.

Kogo dotyczy ponowny autozapis?

Ponowny autozapis dotyczy osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Nie ma przy tym znaczenia, czy deklarację złożyły przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, czy też zrezygnowały w trakcie oszczędzania w programie.

Autozapis nie dotyczy osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia. Pracodawca będzie mógł „zapisać” do PPK albo wznowić za te osoby naliczanie wpłat do PPK wyłącznie na ich wniosek. Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat, nie będą mogły zostać uczestnikami programu.

Ważne terminy

Do 28 lutego pracodawca ma obowiązek poinformowania osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK, o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK. To również ostatni dzień obowiązywania złożonej wcześniej deklaracji o rezygnacji.

PPK – najważniejsze informacje

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, który zgodnie z założeniami jego twórców ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków. Program wszedł w życie w 2019 roku. W pierwszej kolejności przystąpiły do niego największe przedsiębiorstwa, zatrudniające minimum 250 osób. W późniejszym okresie dołączyły firmy średnie i małe.

Jak to wygląda od strony finansowej? Osoba, która nie złożyła deklaracji o rezygnacji z PPK, na starcie ma dopisane do rachunku 250 zł. Później rząd co roku dopłaca do składek 240 zł. Pracodawca z kolei jest zobowiązany do uiszczenia podstawowej składki w wysokości 1,5 proc. naszego wynagrodzenia. Z naszej pensji ma być odłożone 2 proc.

Czytaj też:
Czy firmy zapomniały o PPK? ZUS poprosi o wyjaśnienia
Czytaj też:
Przybywa uczestników PPK. „Daleko od stanu zadowolenia”

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl