Jest decyzja Sejmu ws. pracy zdalnej. Odrzucono poprawki Senatu

Jest decyzja Sejmu ws. pracy zdalnej. Odrzucono poprawki Senatu

Praca zdalna
Praca zdalna Źródło: Pixabay
Sejm ponownie zajął się nowelizacją Kodeksu pracy, która reguluje zasady pracy zdalnej. Posłowie odrzucili poprawki zaproponowane przez Senat. O losie noweli zdecyduje teraz prezydent Andrzej Duda.

Nowelizacja Kodeksu pracy, która reguluje zasady pracy zdalnej ponownie trafiła do prac Sejmu. Przypomnijmy, że izba niższa przyjęła nowelę na początku grudnia zeszłego roku, następnie trafiła ona do prac Senatu. Posłowie odrzucili dziś poprawki zaproponowane przez członków izby wyższej parlamentu.

Praca zdalna. Sejm odrzucił poprawki Senatu

Akceptacji posłów nie zyskała m.in. poprawka, która zobowiązuje pracodawcę do uwzględnienia wniosku o wykonywanie pracy zdalnej pracownika mającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Sejm nie poparł też poprawek dotyczących zwiększenia wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej z 24 do 30 dni w roku kalendarzowym oraz wydłużenia terminu wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej z dwóch do trzech miesięcy.

Posłowie odrzucili też poprawkę, która przewiduje, że pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej rodzicom, którzy wychowują dziecko do 10. roku życia (w noweli zagwarantowano taką możliwość rodzicom dzieci do 4. roku życia).

Ruch po stronie prezydenta

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, praca zdalna będzie pracą wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegóły w tym zakresie będą uzgodnione przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia bez konieczności jej potwierdzania w formie pisemnej.

Pracodawca – co do zasady – nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. kobietom w ciąży, rodzicom którzy wychowują dziecko do 4. roku życia i osobom które opiekują się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi wykonującemu prace zdalną materiałów i narzędzi, w tym urządzeń technicznych. Pokryje on również koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

O losie nowelizacji Kodeksu pracy zdecyduje teraz prezydent Andrzej Duda.

Czytaj też:
Praca zdalna. Nie wszystkie propozycje podobają się związkom zawodowym
Czytaj też:
Edukacja zdalna uderzy w rynek pracy? Niepokojący raport

Źródło: PAP, Wprost.pl
 0

Czytaj także