200 tys. pracowników otrzyma 1000 zł dodatku do pensji. Jest decyzja rządu

200 tys. pracowników otrzyma 1000 zł dodatku do pensji. Jest decyzja rządu

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Shutterstock
Rząd zdecydował dziś, że pracownicy pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do 3 lat otrzymają 1000 zł brutto dodatku do pensji. Pieniądze będą wypłacane od przyszłego miesiąca.

Rada Ministrów przyjęła w środę opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej programy finansowania od lipca 1000 zł brutto miesięcznie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do 3 lat. – Ich zaangażowanie jest bezcenne – ale ich praca musi być w końcu doceniona – podkreśla ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz – Bąk.

Kto otrzyma 1000 zł dodatku?

Resort podaje, że od 1 lipca na 1000 zł brutto dodatku do wynagrodzenia będą mogli liczyć pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, osoby zatrudnione w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy, a także prowadzący rodzinne domy dziecka oraz zawodowi rodzice zastępczy.

Dodatek otrzymają osoby pracujące w takich miejscach jak:

  • ośrodek pomocy społecznej,
  • dom pomocy społecznej,
  • regionalny ośrodek polityki społecznej,
  • powiatowe centrum pomocy rodzinie,
  • centrum usług społecznych,
  • placówka specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
  • ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej.

Dodatek otrzymają też pracownicy żłobków, klubów dziecięcych oraz opiekunowie dzienni. Na pieniądze będą również mogły liczyć rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że dodatek otrzyma ok. 200 tys. pracowników.

W niedawnym komentarzu dla serwisu Business Insider Polska resort zapewnił, że pracownicy nie będą musieli składać żadnych wniosków o wypłatę dodatku. Pieniądze trafią na ich konto automatycznie.

Czytaj też:
Co to jest premia uznaniowa? Sprawdź, komu należy się dodatkowe wynagrodzenie
Czytaj też:
26-dniowy urlop to przeżytek? Pojawiła się propozycja wydłużenia go

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Business Insider Polska