Środki z OFE podlegają dziedziczeniu. Właściciel konta musi zrobić jedną rzecz

Środki z OFE podlegają dziedziczeniu. Właściciel konta musi zrobić jedną rzecz

Trumna
Trumna Źródło: Shutterstock
Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS i na koncie OFE podlegają dziedziczeniu. W przypadku śmierci właściciela wypłata pieniędzy nie następuje jednak automatycznie. Konieczne jest złożenie stosownego wniosku.

Pieniądze zgromadzone przez zmarłego na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i na rachunku otwartym OFE podlegają dziedziczeniu. Reguluje to ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Subkonto – jak przypomina dziennik.pl – to część konta ubezpieczonego w ZUS. Prowadzone jest ono dla tych, którzy posiadają rachunek OFE. Subkonta mają osoby, które urodziły się po 1968 r. W przypadku ubezpieczonych podatników urodzonych przed tą datą subkonto mają tylko te osoby, które należą do OFE.

Środki z OFE podlegają dziedziczeniu. Właściciel musi wskazać osobę

Prawo do dziedziczenia przysługuje bez względu na to, czy członek OFE przekazuje nowe składki do OFE i ZUS, czy jedynie do ZUS.

Warto podkreślić, że właściciel subkonta musi wcześniej wskazać osobę, która będzie uprawniona do otrzymania środków po jego śmierci. Nie musi być to współmałżonek, czy członek rodziny. Co istotne, raz złożoną dyspozycję w ZUS można zmienić w dowolnym terminie. W przypadku braku wskazania takich osób, zgromadzone środki wejdą w skład spadku i będą dziedziczone na zasadach ogólnych, zgodnie z obowiązującym prawem.

Należy zaznaczyć, że wypłata środków nie następuje automatycznie. W przypadku śmierci właściciela subkonta, osoby wskazane do otrzymania pieniędzy musza złożyć odpowiedni wniosek do ZUS, przedstawić dokument potwierdzający prawo do dziedziczenia i zgłosić śmierć członka funduszu.

Cały proces zamykania rachunku OFE oraz podziału środków następuje na podstawie dołączonych dokumentów (m.in. skróconego aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa, kopii dowodu tożsamości beneficjenta).

Warto podkreślić, że środki z OFE można dziedziczyć tylko przez trzy lata od momentu wypłacenia emerytury.

Wypłata środków następuje w terminie trzech miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie miesiąca od daty otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania wypłaty. Pieniądze wypłacane po śmierci członka OFE podlegają 19 proc. zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Czytaj też:
Drugiej waloryzacji rent i emerytur nie będzie? Minister nie pozostawia wątpliwości
Czytaj też:
Najlepiej na emeryturę przejść w tym miesiącu. Dlaczego?

Źródło: Dziennik.pl