Najlepiej na emeryturę przejść w tym miesiącu. Dlaczego?

Najlepiej na emeryturę przejść w tym miesiącu. Dlaczego?

Emeryt trzymający w ręku pieniądze
Emeryt trzymający w ręku pieniądze Źródło: Shutterstock / Andrzej Rostek
ZUS zwiększa stan kont emerytalnych w czerwcu, co sprawia, że korzystniej jest oczekiwać z przejściem na emeryturę do lipca. Im większa suma zgromadzona i im starsza osoba, tym korzystniejsza okaże się waloryzacja kapitału w ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 czerwca każdego roku przeprowadza waloryzację rent i emerytur. Bierze przy tym pod uwagę środki, które zostały zgromadzone na kontach emerytalnych do 31 grudnia poprzedniego roku. Podwyżka uwzględniana jest w koncie emerytalnym, więc najkorzystniej jest przejść na emeryturę w lipcu, gdy świadczenia są liczone od wyższej bazy.

Czerwcowa waloryzacja emerytur

Dzięki tegorocznej waloryzacji stan kont ubezpieczeniowych wzrósł o ponad 521,7 miliarda złotych. W 2024 roku około 300 tysięcy osób może zyskać na wysokości swoich przyszłych emerytur – pod warunkiem że złożą wniosek w drugiej połowie roku. Wysokość tegorocznej waloryzacji kapitału wyniosła 14,87 proc., co w przypadku osób pobierających najwyższe świadczenia przełoży się na dodatkowe 500 zł miesięcznie.

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk przypomniał, że w waloryzacji uwzględnia się kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie obowiązujące na dzień 31 stycznia 2023 roku. Zastosowane zostały wskaźniki: 114,87 proc. dla składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, oraz 109,91 proc. dla środków na subkoncie.

Dlaczego przeprowadza się waloryzację rent i emerytur?

Waloryzacja ma na celu zagwarantowanie, że inflacja nie zmniejszy realnej wartości świadczeń.

Na stronie ZUS czytamy, że waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek na ubezpieczenie emerytalne przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana, powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji. Waloryzacja składek przeprowadzana jest corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za rok 2000.

Czternasta emerytura. Kiedy wypłaty?

Poza waloryzacją emeryci mogą też liczyć na dwa dodatkowe świadczenia w roku – trzynastą i czternastą emeryturę. Wysokość czternastej ustawy określa ustawa o dodatkowym świadczeniu emerytalnym. Nie mówi jednak wprost, jaką kwotę mają dostać emeryci, bo emerytury co roku podlegają waloryzacji, ale zakłada, że emerytura nie może być niższa od minimalnego świadczenia emerytalnego, które obecnie wynosi 1780,96 zł. Nie oznacza to jednak, że emeryci i renciści muszą otrzymać taką kwotę. Ustawa zakłada możliwość podwyższenia czternastej emerytury. Nie wiadomo jednak czy się ku temu skłoni.

Wypłaty mają ruszyć we wrześniu.

Czytaj też:
Nie wyrzucaj starego dowodu osobistego. Dzięki niemu możesz otrzymać wyższą emeryturę
Czytaj też:
Od kwietnia zmiany w ZUS. Emerytury niższe niż zakładano

Źródło: Wprost