Łukasz Tarnawa, główny ekonomista BOŚ Banku: Ben Bernanke ma głos

Łukasz Tarnawa, główny ekonomista BOŚ Banku: Ben Bernanke ma głos

Dodano:   /  Zmieniono: 
Łukasz Tarnawa, główny ekonomista BOŚ Banku Archiwum 
Dziś głównym wydarzeniem dnia będzie posiedzenie Amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed). Oczy i uszy inwestorów będą zwrócone na szefa Fed Bena Bernankego.
Nie należy oczekiwać zmiany stóp procentowych ani zakomunikowania nowych działań Fed co do ilościowego rozluźniania polityki monetarnej (tj. dalszych zmian w bilansie Fed). Jednak bardzo istotny będzie komunikat Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), odpowiedzialnego za prowadzenie polityki pieniężnej, oraz konferencja prasowa prezesa Fed Bena Bernankego. Chodzi o zapowiedziane w zeszłym miesiącu zmiany w komunikacji Fed z otoczeniem. W stenogramach z grudniowego posiedzenia FOMC mówi się o ogłoszeniu:
? projekcji 'właściwego poziomu' stopy funduszy federalnych do 2014 roku;
? projekcji długookresowego poziomu stopy procentowej;
? szacowanego przez FOMC terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych;
? oceny oraz opisu czynników wpływających na perspektywy kształtowania się bilansu Fed, w tym najprawdopodobniej informacji dotyczących perspektyw, terminu i skali zmian w poziomie bilansu Fed.

Głównym celem tych działań jest silniejsze oddziaływanie Fed na poziom długookresowych stóp procentowych. W naszej ocenie FOMC wskaże bardziej odległy termin pierwszej podwyżki stóp procentowych, niż wynikałoby to z zapisów w komunikacie z sierpnia 2011 roku ('stopy procentowe powinny pozostać na bieżącym poziomie przynajmniej do połowy 2013 roku'). Jednocześnie bardzo ważną (i oczekiwaną przez rynki) informacją będzie szacowany przez Fed poziom długookresowej stopy procentowej. Łącznie będzie to ważna informacja dla rynków odnosząca się do momentu rozpoczęcia, a następnie tempa kontynuowania zacieśnienia polityki pieniężnej w przyszłości (tym samym wpływająca na notowania obligacji skarbowych w USA). Bardzo ważne będą także informacje dotyczące perspektyw zmian w bilansie Fed. Jednak w tym przypadku trudniej wskazać, jak komunikacja intencji FOMC mogłaby w praktyce wyglądać. Biorąc natomiast pod uwagę generalnie dość 'gołębi' wydźwięk ostatnich wypowiedzi członków FOMC, najbardziej prawdopodobne wydaje się pozostawienie otwartej opcji dla dalszego ilościowego rozluźnienia polityki pieniężnej.