Negatywne nastroje na rynku pracy

Negatywne nastroje na rynku pracy

Dodano:   /  Zmieniono: 
W opublikowanym wczoraj przez CBOS raporcie o nastrojach społecznych na marzec blisko trzy czwarte (74 proc.) respondentów negatywnie postrzega sytuację na krajowym rynku pracy, z czego prawie jedna czwarta (24 proc.) określa ją jako bardzo złą.
Odsetek umiarkowanych pesymistów jest stały (74 proc.), jednak w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększył się procent osób odbierających stan rzeczy jako zupełnie negatywny (wzrost o 3 pkt, do 24 proc.).

'Przeciwnego zdania są jedynie nieliczni badani (4 proc., spadek o 2 pkt). Pozostali ? niespełna jedna piąta (18 proc., wzrost o 2 pkt) ? określają sytuację na rynku pracy w kraju jako ani dobrą, ani złą' ? komentuje CBOS.

Perspektywy również nie wyglądają najlepiej. Ponad jedna trzecia (37 proc., wzrost o 2 pkt) spodziewa się pogorszenia, prawie połowa (45 proc.) stagnacji, przy czym tylko 11 proc. prognozuje poprawę.

Według ostatnich danych bezrobocie za luty sięga 13,5 proc. W porównaniu ze styczniem sytuacja pogorszyła się o 0,3 pkt proc. Jednak mimo negatywnych nastrojów wskaźnik bezrobocia w ujęciu rocznym nie powiększa się znacznie (wzrost o 0,1 pkt).
+
 0

Czytaj także