W prezydencie ostatnia nadzieja. Apel o zawetowanie Polskiego Ładu

W prezydencie ostatnia nadzieja. Apel o zawetowanie Polskiego Ładu

Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki
Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki / Źródło: Newspix.pl
Rada Przedsiębiorców zaapelowała do prezydenta o zawetowanie części podatkowej Polskiego Ładu. Niespójna, niedopracowana, pełna sprzeczności – tak myślą o niej przedsiębiorcy. Pomimo uwag, Zjednoczona Prawica była zdeterminowana, by jak najszybciej przyjąć regulację.

Opozycja i organizacje zrzeszające przedsiębiorców wielokrotnie apelowały do rządu o wstrzymanie prac nad aspektami podatkowymi Polskiego Ładu. Senat również chciał czasowo storpedować inicjatywę Zjednoczonej Prawicy, ale to nic nie dało – ustawa wróciła do Sejmu i została przyjęta przez posłów. Teraz tylko podpis prezydenta i pierwszego dnia stycznia 2022 roku obudzimy się w owej rzeczywistości podatkowej.

Polski Ład na nowo układa pewien porządek podatkowy. Nie jest przesadą powiedzieć, że to największa reforma podatkowa od lat. A skoro tak, to przepisy powinny być spójne, dopracowane, przeanalizowane przez niezależnych ekspertów. Tak się jednak nie stało. Na konsultacje społeczne wyznaczono bardzo krótki czas, więc ich uczestnicy ze strony niezależnych organizacji eksperckich nie mieli możliwości odniesienia się do wszystkich wątpliwości. Doszło do kuriozalnej sytuacji, w której pod dyskusję poddawano wyłącznie najbardziej szkodliwe propozycje ustawodawcze, a błędy i niedociągnięcia mniejszej miary pozostawiono bez komentarza. Nie oznacza to oczywiście, że te „drobniejsze” kwestie nie będą powodowały problemów praktycznych dla przedsiębiorców w nieodległej przyszłości.

W toku konsultacji udało się porozumieć co do kwestii, która najbardziej niepokoiła przedsiębiorców – a więc składki zdrowotnej. Dla podatników rozliczających się liniowo wyniesie ona 4,9 proc. od dochodu zamiast pierwotnie zapowiadanych 9 proc., ale z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Na wiele błędów i niedopatrzeń eksperci wskazują dopiero teraz, gdy mogli przeanalizować przepisy i zestawić je z innymi regulacjami. Choćby to, że część podatników nie tylko nie zapłaci podatku dochodowego, ale także składki zdrowotnej. Przepisy przyjęte przez Sejm zawierają lukę, w której rezultacie z preferencji skorzysta duża grupa podatników. Obecnie ze składki zwolnieni są tylko pracownicy do 26. roku życia („ulga dla młodych”). Jeśli (ustawa wprowadzająca Polski Ład – przyp. red.) wejdzie w życie w takim kształcie, w jakim ją uchwalono, to będzie zawierać istotną lukę w przepisach. Więcej piszemy o tym tu.

Andrzej Duda ostatnią deską ratunku

Podpis prezydenta – i Polski Ład ze wszystkimi mankamentami i niedoróbkami zacznie obowiązywać. Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy podatkowej Polskiego Ładu m.in. z powodu naruszenia trybu prowadzenia konsultacji społecznych.

„W obliczu jaskrawego naruszenia wywodzonej z Konstytucji zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, oraz w związku z naruszeniem trybu prowadzenia konsultacji społecznych w Radzie Dialogu Społecznego, apelujemy do Pana Prezydenta o zawetowanie ustawy podatkowej z tzw. Polskiego Ładu” – napisano w komunikacie.

Autorzy pisma zapewniają, że przedsiębiorcy chcą uczciwie płacić podatki, jednak powinny one być możliwie proste i przejrzyste.

„Tymczasem, niska jakość wprowadzanych przepisów oraz wątpliwości interpretacyjne jeszcze bardziej zwiększą niepewność w prowadzeniu działalności gospodarczej. Państwo nie powinno wykorzystywać swojej dominującej pozycji w procesie legislacyjnym i zastawiać na podatników pułapek w postaci niejasnych przepisów prawa” - dodano.

Odmowa podpisu da szansę na rozpoczęcie procesu legislacyjnego na nowo

Rada uważa, że odmowa podpisu pod ustawą będzie sygnałem świadczącym o poczuciu odpowiedzialności za przyszłość rozwoju gospodarczego kraju i szansą na rozpoczęcie procesu legislacyjnego na nowo, bez zupełnie niezrozumiałej presji czasowej.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Czytaj też:
Błędy, przeoczenia, nieprawidłowe wyliczenia. Senat nie poprze Polskiego Ładu

 2

Czytaj także