Wpływowi w branży fintech

Wpływowi w branży fintech

Laptop i pieniądze
Laptop i pieniądze Źródło: FinAi
Branża fintech to sektor rynku zajmujący się technologiami związanymi z produktami finansowymi. Na rynku tym działają zarówno wyspecjalizowane start-upy, jak i banki, które wdrażają nowoczesne rozwiązania, mające na celu ułatwienie prowadzenia transakcji finansowych przez klientów.

Fintech (ang. financial technology) obejmuje różnorodne rozwiązania, od systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych oraz internetowych, po aplikacje bankowe i metody płatności udostępniane przez producentów mobilnych systemów operacyjnych.

Według opracowania Aleksandry Kmity z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w branży fintech można wyróżnić cztery główne segmenty: finansowanie, zarządzanie aktywami, płatności oraz narzędzia skupiające się na innych funkcjonalnościach.

W pierwszym segmencie można wymienić narzędzia dotyczące crowdfundingu (dotacje bazujące na crowdfundingu, wynagrodzenia bazujące na crowdfundingu, crowdinvesting oraz crowdlending) oraz rozwiązania dotyczące kredytów, pożyczek i faktoringu.

Zarządzane aktywami to handel społecznościowy, zarządzanie inwestycjami i bankowość, zarządzanie osobistymi finansami oraz boty i robodoradcy. W segmencie płatności można wymienić rozwiązania umożliwiające alternatywne metody płatności, blockchain i kryptowaluty oraz inne rozwiązania. W czwartym segmencie znajda się narzędzia dotyczące ubezpieczeń, wyszukiwarki i porównywarki oraz technologia, IT oraz infrastruktura.

Pojęcie fintech można odnieść w zasadzie do każdego podmiotu, który korzysta z internetu, urządzeń mobilnych, oprogramowania czy usług w chmurze po to, by zarządzać finansami. Fintech to rozwiązania takie jak Revolut – aplikacja służąca do wymiany walut, oszczędzania, inwestowania i realizacji płatności. Operacji tych można dokonywać za pomocą karty fizycznej lub mobilnej przy użyciu telefonu, także w obcych walutach. Do fintechowych zaliczymy też usługi Banking-as-a-Service, świadczone np. przez spółkę Vodeno, z których korzystają instytucje finansowe (żeby daleko nie szukać – np. należący do tej samej grupy kapitałowej, w pełni cyfrowy bank Aion).

Alternatywne metody płatności

Rozwiązania, które w ostatnim czasie notują szczególnie dynamiczny rozwój, to alternatywne metody płatności, wśród nich takie, które polegają na korzystaniu z telefonu komórkowego w celu dokonania płatności lub przelewów bankowych. W dużym stopniu przyczyniła się do tego pandemia Covid-19.

Promocją tego typu płatności zajmuje się Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, która inicjuje przedsięwzięcia mające na celu zdynamizowanie rozwoju tej gałęzi gospodarki. Do jednego z głównych osiągnięć fundacji należy sukces w zakresie starań na rzecz obniżenia opłaty interchange, czyli jednego z głównych składników prowizji, jaką sprzedający za każdym razem płaci po realizacji e-transakcji.

W roku 2022 zaobserwowano wzrosty w branży e-commerce, dotyczą one szczególnie takich metod płatniczych jak BLIK oraz płatność zbliżeniowa i płatność telefonem. W najbliższej przyszłości można spodziewać się rozwoju nowatorskich metod opartych na rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych, lokalizacji GPS lub na biometrii oraz zakupów in-car.

Wsparcie instytucji rządowych

Branża fintech to ważny element gospodarki, wspierany przez rząd. W tym celu w Polsce powstał Komitet Sterujący ds. Fintech, którego członkami są przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz szeregu resortów – finansów, rozwoju, pracy i technologii oraz funduszy i polityki regionalnej.

Działania mające na celu rozwój tego sektora podejmują także inne instytucje, takie jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Polski Fundusz rozwoju czy Centrum Transferu Technologii.

Najwięksi gracze na rynku płatniczym

Jak wynika z rankingu serwisu cahsless.pl z grudnia 2022 roku, sto największych firm z branży płatniczej miało w 2021 roku prawie 7,6 mld zł obrotów i ponad 800 mln zł wyniku netto. Przychody ze sprzedaży firm tego sektora zwiększyły się o 10 procent, a zyski były prawie trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej.
Liderzy rankingu to: Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności z 959,6 mln zł przychodu, Blue Media (940,9 mln zł przychodu) i Provident Polska (732,9 mln zł przychodu). Na kolejnych miejscach znalazły się PAYU, Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService, Fiserv Polska, Euronet Polska, Paypro, Kar-Tel i IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A.