Wczesna rekrutacja. Co firma może zyskać na współpracy ze szkołą lub uczelnią?
Artykuł sponsorowany

Wczesna rekrutacja. Co firma może zyskać na współpracy ze szkołą lub uczelnią?

Monika Kazimierczak, specjalistka ds. projektów edukacyjnych w Klastrze Fotoniki i Światłowodów
Monika Kazimierczak, specjalistka ds. projektów edukacyjnych w Klastrze Fotoniki i Światłowodów Źródło: Materiały prasowe
Z trudnościami w pozyskaniu wysokiej klasy specjalistów w branży high-tech mierzą się wszystkie firmy technologiczne, nie tylko w Polsce. Dlatego poszukują alternatywnych sposobów na znalezienie właściwej kadry. Wczesna rekrutacja młodych osób, rozpoczynająca się od szkolnych praktyk i płatnych staży w firmach pozwala na znalezienie i wyszkolenie wybitnych jednostek. Są to działania długoterminowe, pracochłonne, ale dobrze zaplanowane i mądrze zrealizowane dają zadowalające rezultaty.

Dzisiejsza młodzież ma ogromny potencjał do tego, by w przyszłości stać się świetnymi specjalistami, ale wiele zależy od tego, czy na etapie edukacji zostanie w nich rozbudzona prawdziwa pasja do nauki. Jeśli się to uda, z dużą dozą prawdopodobieństwa, mogą stać się poszukiwanymi na rynku pracownikami.

Współpraca firmy ze szkołami i uczelniami

Programy edukacyjne oferowane przez firmy, szczególnie te działające w obszarze innowacyjnych technologii mogą stać się dobrym sposobem rekrutowania młodych ludzi. Takie działania przeznaczone są dla uczniów i studentów profilowanych klas oraz konkretnych kierunków studiów. Program może obejmować zarówno spotkania w szkołach, jak i uczelniach, podczas których prowadzone są lekcje czy warsztaty, jak również dotyczyć bezpłatnych lub płatnych praktyk czy staży.

Celem współpracy ze szkołami i uczelniami jest znalezienie osób wyróżniających się już zdobytą wiedzą, ale przede wszystkim kreatywnością, chęcią poznawania oraz zdobywania nowych doświadczeń. Często są to olimpijczycy, finaliści konkursów np. fizycznych, aktywni członkowie kół naukowych, czy pasjonaci, którzy np. stworzyli w garażu czy piwnicy swój warsztat, niskim kosztem zbudowali niewiarygodne maszyny lub po prostu uwielbiają naprawiać swoim bliskim i znajomym telefony, telewizory czy inne sprzęty.

Takie osoby zrekrutowane na praktyki czy płatne staże, otrzymują wsparcie merytoryczne, możliwość rozwoju zawodowego, ale także pomoc w zaplanowaniu kariery. Dlatego właśnie często wiążą się z firmą na dłużej, szybko stając się wartościowymi pracownikami oraz specjalistami w swojej dziedzinie.

Jak się przygotować na współpracę

Dotarcie do młodych ludzi wymaga przemyślanych działań. Warto zainwestować w Koordynatora ds. praktyk i staży. Stworzenie wizji programu i dobrze zaplanowanej strategii, których jednym z ważnych celów będzie nawiązywanie kontaktów ze szkołami i uczelniami, pozwoli na znalezienie wyróżniających się uczniów czy studentów i umożliwi zbudowanie z nimi trwałej relacji. Właściwa prezentacja, zawierająca przedstawienie zalet firmy i branży oraz przykładowej ścieżki rozwoju, z pewnością wpłynie na postrzeganie pracodawcy przez młodzież i zwiększy szansę na zatrudnienie tego wymarzonego kandydata.

Istotnym elementem przygotowania się do takiego programu jest zadbanie o własność intelektualną organizacji. W przypadku branży high-tech ma to szczególne znaczenie. Niezabezpieczona własność intelektualna może w łatwy sposób wyciec z firmy i przynieść jej ogromne straty.

Pracodawca chcący pozyskać pracowników najpierw niższego szczebla, a potem szkoląc ich na specjalistów, powinien przemyśleć, w jaki sposób może uelastycznić swoją organizację. Oferta skierowana jest do osób, które nadal się uczą, dlatego firma powinna oferować możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu, w sposób elastyczny, często pozwalający łączyć wykonywanie zadań w siedzibie firmy oraz zdalnie. Dzięki temu młodzi ludzie chętnie zostaną z firmą na dłużej. Po uzyskaniu stopnia zawodowego inżyniera czy magistra będą mieć kilkuletnie doświadczenie w realnej pracy. Pozwoli im to względnie szybko awansować, a firmie zyskać specjalistę znającego zarówno branżę, jak i specyfikę firmy, jej wymagania i zasady w niej obowiązujące.

Zalety programów stażowych

Lojalność. Firma, która jest w stanie działać w nowoczesny, elastyczny sposób, daje możliwość młodemu pracownikowi uczenia się, doskonalenia swoich umiejętności, a przede wszystkim stałego rozwoju. To prowadzi do powierzania nowych, bardziej odpowiedzialnych zadań i w efekcie zyskuje lojalnego specjalistę znającego specyfikę branży i kulturę pracy danej firmy.

„W naszej firmie ponad 75% stażystów zostaje z nami po zakończeniu programu i wiąże się z firmą na wiele lat” – mówi Kamila Wójcicka, specjalistka ds. HR, rekrutująca dla firmy InPhoTech.

Wizerunek firmy. Osoby zadowolone ze swojej pracy, odpowiednio za nią nagradzane, pracujące w dobrej atmosferze, chętnie polecają firmę swoim znajomym, dzięki czemu proces rekrutacji innych specjalistów często jest efektywniejszy i szybszy. Poza tym informacje o firmie, które wychodzą z danej organizacji, pozytywnie wpływają na jej wizerunek.

Relacje w zespole. Młodzi ludzie często angażują się w życie firmy nie tylko zawodowo, ale także społecznie. Często są inicjatorami wspólnych wyjść i aktywności. Wspieranie np. poprzez dofinansowanie takich inicjatyw buduje lepsze relacje w zespole, integruje ludzi i wspomaga proces komunikacji w firmie. W codziennym zabieganiu nie ma czasu na swobodną rozmowę z kierownikiem. A lepsze poznanie się poza pracą pomaga często poprawić komunikację w zespole. Łatwiej dopytać o coś albo poprosić o wsparcie osobę, którą znamy.

Kształtowanie specjalisty znającego realia firmy. Podczas praktyk czy stażu starsi doświadczeniem koledzy muszą poświęcić trochę czasu na wdrożenie nowego pracownika. Dzięki stopniowemu przekazywaniu coraz bardziej odpowiedzialnych obowiązków młody człowiek ma możliwość zapoznania się także z zasadami funkcjonowania danej jednostki. To sprawia, że po zakończeniu stażu, kiedy staje się pracownikiem, jest już wdrożony w życie firmy, a organizacja zyskuje specjalistę dobrze zakorzenionego w realiach organizacji.

Zalety programów edukacyjnych

W programie szkół, a często także uczelni nie ma miejsca na innowacyjne technologie lub są one traktowane jako ciekawostki. Spotkania przedstawicieli firm z branży high-tech z młodzieżą mają na celu przybliżenie jej specyfiki. Pozwala to uczniom zrozumieć, na czym polega praca w tego typu firmie i zdecydować, czy chce w takim kierunku skierować swoją karierę. Firmie pozwala na promocję siebie jako przyszłego pracodawcy. Młodzież, która zdecyduje się na taką ścieżkę kariery, na pewno będzie pamiętała o firmie, z którą miała kontakt, prawdopodobne, że będzie śledziła jej rozwój i potrzeby kadrowe.

„Klaster Fotoniki i Światłowodów prowadzi działalność edukacyjną polegającą na promowaniu fotoniki wśród młodzieży szkolnej. Podczas zajęć, razem z przedstawicielami firm z naszego Klastra, przeprowadzamy eksperymenty naukowe, próbujemy wspólnie z młodzieżą rozwiązywać zagadnienia inżynierskie, opierając się na wiedzy szkolnej z zakresu fizyki czy chemii. Pokazujemy uczniom, że zjawiska, które np. są odpowiedzialne za to, że niebo jest niebieskie, mogą być wykorzystywane w wysokich technologiach, np. do stworzenia czujników światłowodowych. Zaciekawienie często przechodzi w chęć głębszego zrozumienia tematu, stąd młodzież z lekcji często trafia do nas na praktyki, potem na studia związane z naszą branżą, zasilając ostatecznie kadry firm fotonicznych”. - mówi Edward Kukliński przedstawiciel Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów – koordynatora Klastra Fotoniki i Światłowodów.

W trakcie organizowanych w szkołach czy na uczelniach konkursów, projektów czy spotkań można znaleźć ponadprzeciętnie uzdolnioną młodzież, która ma potencjał do tego, by stać się w przyszłości świetnymi inżynierami, czy naukowcami. W takie osoby warto inwestować np. poprzez zaangażowanie podczas praktyk czy tworząc dla nich programy edukacyjne, czy stypendialne.

Trudności na jakie trzeba być przygotowanym

Nie da się ukryć, że te działania mogą i przynoszą zamierzone efekty, ale trzeba być przygotowanym na to, że wymagają czasu i zaangażowania wielu ludzi, a w krótszej perspektywie efekty tych działań mogą nie być widoczne.

Trzeba liczyć się także z tym, że młodzi ludzie przychodzący do pracy jeszcze w trakcie studiów mogą okazać się niedojrzali emocjonalnie, mało samodzielni. Będą zatem wymagali dużych nakładów czasu i energii. Niesie to za sobą konieczność przygotowania starszych stażem i bardziej doświadczonych pracowników do opieki nad młodym pracownikiem. Na koniec może się okazać, że pomimo starań efekt nie będzie satysfakcjonujący dla jednej czy dla obu stron i współpraca zakończy się po kilku miesiącach.

Firma musi być także odpowiednio przygotowana pod kątem ochrony własności intelektualnej. Pracownicy, zajmujący się promowaniem danej branży oraz kontaktami ze szkołami i uczelniami, muszę dokładnie wiedzieć, co mogą, a czego nie mogą powiedzieć o technologiach, tak aby nie zdradzić know-how firmy. Każdy praktykant czy stażysta, powinien podpisać umowę o nieprzekazywaniu informacji poufnych osobom postronnym.

Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi może stać się efektywnym sposobem na pozyskiwanie młodych, wybitnych pracowników, którzy przy nakładzie pracy zespołu staną się w niedalekiej przyszłości specjalistami wspierającymi firmę. W czasach, kiedy o specjalistę wysokiej klasy naprawdę trudno, jest to podejście przynoszące efekty w długiej perspektywie czasu. Dodatkowe korzyści, jakie może uzyskać firma to promocji własnej branży i marki.

Autorka: Monika Kazimierczak, specjalistka ds. projektów edukacyjnych w Klastrze Fotoniki i Światłowodów

Źródło: Klaster Fotoniki i Światłowodów
 0

Czytaj także