GUS: Wynagrodzenie w firmach ponownie w górę. O ile wzrosła średnia pensja?

GUS: Wynagrodzenie w firmach ponownie w górę. O ile wzrosła średnia pensja?

Programiści
Programiści Źródło:Fotolia / REDPIXEL
Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Ponownie zanotowano znaczący wzrost.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) we wrześniu br. wzrosło o 8,7 proc. w ujęciu rocznym, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,6 proc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

W ujęciu miesięcznym bez zmian

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie nie zmieniło się i wyniosło 5 841,16 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1 proc. i wyniosło 6 347,2 tys. osób, podano w komunikacie.

„We wrześniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw minimalnie obniżyło się względem sierpnia br. (o 0,1 proc.). Podobna sytuacja miała miejsce w sierpniu br. względem lipca br., kiedy przeciętne zatrudnienie obniżyło się o 0,2 proc. Niewielki spadek przeciętnego zatrudnienia we wrześniu 2021 r. wynikał m.in. z zakończenia i nieprzedłużania umów terminowych, rozwiązywania umów o pracę (niekiedy z powodu COVID-19), sezonowości zatrudnienia, a także pobierania przez pracowników zasiłków chorobowych – co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach” – czytamy w komunikacie.

„We wrześniu 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było na poziomie zbliżonym do notowanego w sierpniu 2021 r., zaś we wrześniu 2020 r. względem sierpnia 2020 r. obserwowano niewielki wzrost płac (o 0,6 proc.)” – czytamy dalej.

Konsensus rynkowy to 8,6 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,6 proc. wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

Czytaj też:
GUS przypadkowo ujawnił maile kilkuset Polaków. Podobnie z adresami rachmistrzów

Źródło: WPROST.pl / GUS / ISBNews