Członkostwo w UE podbiło polskie PKB o 31 proc. Poza Unią bylibyśmy na poziomie z 2014 roku

Członkostwo w UE podbiło polskie PKB o 31 proc. Poza Unią bylibyśmy na poziomie z 2014 roku

Warszawa
Warszawa Źródło:Pixabay
Tylko w okresie 2004-2018 udział popytu państw UE w tworzeniu polskiego PKB zwiększył się z 15,6 proc. do 21,2 proc. – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Korzyści Polski z jednolitego rynku”.

– Gdyby nie udział w jednolitym rynku, PKB Polski per capita byłoby w 2021 r. na poziomie z 2014 r., zatem jego wzrost był dzięki członkostwu w UE o prawie 1,5 pkt. proc. rocznie szybszy. Jest to bardzo namacalny wskaźnik przekładający się na wysokość płac, dochody firm i dochody budżetu państwa, a w konsekwencji wyższy poziom dobrobytu Polaków w Unii – powiedział Jan Markiewicz z zespołu gospodarki światowej PIE. Komentował w ten sposób najnowsze badanie PIE nt. korzyści, jakie odniosła Polska dzięki wejściu do Unii Europejskiej.

W raporcie „Korzyści Polski z jednolitego rynku” czytamy, że Polska ma obecnie o ok. 31 proc. wyższe PKB per capita według parytetu siły nabywczej, niż miałaby, gdyby nie weszła do UE.

„Eksport w głównej mierze przyczyniał się do wzrostu polskiego PKB po przystąpieniu do Unii Europejskiej”

Polska odnotowuje wysoką nadwyżkę w handlu towarowym z państwami członkowskimi UE. Jej wartość w 2021 r., w zależności od sposobu ujmowania importu, wyniosła 24 mld euro (import według kraju wysyłki) lub 60 mld euro (import według kraju pochodzenia). Eksport wzrastał szybciej niż import – w latach 2004-2021 zwiększył się on 4,5-krotnie, podczas gdy import według kraju wysyłki wzrósł 3,2-krotnie, a według kraju pochodzenia – 3,5-krotnie. Polski eksport towarów do UE, do której trafiło 75 proc. polskiego eksportu ogółem, wyniósł w 2021 r. 216 mld EUR.

- Bliska współpraca handlowa z UE umożliwiła sukces gospodarczy Polski i całego regionu Europy Środkowej. To właśnie eksport w głównej mierze przyczyniał się do wzrostu polskiego PKB po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Dwie trzecie wzrostu gospodarczego Polska zawdzięczała właśnie eksportowi. Dzięki zapotrzebowaniu na towary i usługi zawierające polską wartość dodaną w Polsce w 2018 r. istniało w Polsce ponad 3,3 mln miejsc pracy. Obecnie już co piąte miejsce pracy w Polsce zależy od popytu kreowanego w państwach UE powiedział Łukasz Ambroziak, starszy doradca w zespole gospodarki światowej PIE.

Polska zyskała, Wielka Brytania straciła

W innej publikacji PIE omówił badania londyńskiego think tanku Centre for European Reform (CER), który szacował straty, jakie poniosła brytyjska gospodarka po wyjściu z Unii Europejskiej. „Brexit obniżył PKB Wielkiej Brytanii o 5,5 proc., licząc do II kwartału 2022 r.

Ucierpiały też inwestycje oraz handel towarami – są one odpowiednio o 11 proc. i 7 proc. niższe, niż gdyby nie było brexitu. Odporny na skutki opuszczenia UE przez Wielką Brytanię był handel usługami, który jest na mniej więcej podobnym poziomie.

Opuszczenie przez Wielką Brytanię jednolitego rynku europejskiego z początkiem 2021 r. oznaczało pogorszenie warunków prowadzenia współpracy gospodarczej z UE. Te niekorzystne zmiany nieco złagodziła umowa o handlu i współpracy między UE i Wielką Brytanią. UE jest ważna dla gospodarki brytyjskiej – w 2018 r. unijny popyt finalny na dobra i usługi brytyjskie generował 12 proc. PKB Wielkiej Brytanii” – czytamy w relacji badania.

Czytaj też:
Płace realne w Wielkiej Brytanii są obecnie niższe niż 18 lat temu

Opracowała:
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny