Perspektywy rozwoju dla branży opakowań wtórnych i zbiorczych
Artykuł sponsorowany

Perspektywy rozwoju dla branży opakowań wtórnych i zbiorczych

Opakowanie-e-commerce
Opakowanie-e-commerce Źródło:pakujto.pl
Dzięki digitalizacji handlu klasyczne formy opakowań przeżywają renesans, a branża drzewna ma szansę odrobić straty spowodowane historycznym spadkiem produkcji papieru.

E-commerce jako lokomotywa napędowa branży opakowań

Rozwój handlu elektronicznego na początku XXI wieku jest chyba najbardziej charakterystyczną zmianą w gospodarce ostatnich czasów i jakby wyznacznikiem nowej, zdigitalizowanej epoki. Błyskawiczny wzrost tej branży, z powstaniem największej fortuny świata jako swoistym dowodem na jej potencjał, pozwolił dotychczas lokalnym w dużej mierze biznesom sięgnąć po światowe rynki, a klientom po nieosiągalną do tej pory dostępność ofert, konkurencyjne ceny i nowy standard obsługi.

Wraz z dynamicznym wzrostem, rosnącą konkurencją oraz skalą nowej branży pojawiła się jednak również potrzeba dostosowania do niej, a wręcz przemodelowania rozwiązań opakowaniowych przeznaczonych dotąd w dużej mierze na potrzeby epoki sprzed Internetu.

Kluczowym obszarem, na którym skupiła się branża opakowaniowa w kontekście e-commerce, był rozwój opakowań wtórnych oraz zbiorczych.

Opakowania wtórne

Jak wyjaśnia Roman Synowiec, dyrektor operacyjny w pakujto.pl, tzw. secondary packaging to rodzaj opakowania używany poza opakowaniem podstawowym do pogrupowania produktów w podstawową jednostkę magazynową, jaką jest SKU. Zapewniają również dodatkową ochronę przesyłanym produktom, w tym również ochronę opakowania podstawowego. Ma ono duże znaczenie dla wizerunku danego e-sklepu, gdyż to właśnie tego typu opakowanie trafi w ręce odbiorcy, robiąc pierwsze, a czasem i ostatnie, wrażenie.

Jak podaje firma Cartier Packaging, zajmująca się optymalizacją i testami rozwiązań opakowaniowych: "Blisko 81% konsumentów w wieku od 18 do 35 lat twierdzi, że nie kupiłoby ponownie od firmy, jeśli pierwszy zakup jest zepsuty lub uszkodzony."

Łatwo wyciągnąć stąd wniosek, że jakość opakowania w e-commerce jest równie ważna, jak sam produkt – jeśli chcemy utrzymać retencję klientów na wysokim poziomie.

Opakowania zbiorcze

Służą do transportu hurtowego towarów i przesyłek na duże odległości także w transporcie międzynarodowym. Grupują opakowania wtórne np. w systemy paletowe. Przykładem takich opakowań są komplementarne ze sobą kartony do różnego rodzaju produktów tworzące kubik na palecie. Składowymi takiego opakowania oprócz palety jest np. folia stretch wraz z taśmami bandującymi.

Wyzwania dla opakowań e-commerce

Ekologia

Wraz z rozwojem e-commerce i globalizacją handlu detalicznego na niespotykaną dotąd skalę idą wymagania dotyczące rozwiązań opakowaniowych. Jednym z nich jest na przykład zrównoważenie ich w kontekście ekologicznym. Rosnąca świadomość użytkowników sieci, będących zarazem klientami handlu odbywającego się za jej pośrednictwem sprawia, że zaczynają one być standardem. Przestają być czymś wyróżniającym daną firmę, a zaczynają być wymogiem. To pociąga za sobą rozwój technologii recyklingu opakowań, ich re-używalności i wymogów dotyczących biodegradacji i minimalnego wpływu na środowisko naturalne w procesie produkcji.

Roman Synowiec z pakujto.pl z dumą podkreśla, że całość produkcji z jego firmy podlega recyklingowi. Nie łączą np. materiałów, które wykluczają skuteczny recykling.

Bezpieczeństwo i ochrona przesyłek

Bezpieczeństwo to już nie tylko zapewnienie dostawy w nienaruszonym stanie. To także ochrona przed manipulacją i fałszerstwem – dość nowym zjawiskiem w łańcuchu logistycznym. Tu również pojawiają się nowe technologie jak Radio-Frequency Identification (RFID), czyli śledzenie przesyłek na całym szlaku dostawy, dostępnym często również dla końcowego odbiorcy.

Perspektywy dla branży opakowań

Jak podkreślają praktycznie wszystkie dostępne raporty i opracowania, przyszłość e-commerce, jak i opakowań są ściśle powiązane, a handel elektroniczny jest wskazywany jako lokomotywa napędowa nie tylko branży opakowaniowej, ale i papierniczej. Ta bowiem, wraz z digitalizacją wypierającą użycie kartek papieru, jest w stanie zrównoważyć straty inwestując właśnie w produkcję półproduktów dla opakowań e-handlu.

Technologie, oparte głównie o rozwiązania IT i automatyzację dają ogromne możliwości skrócenia procesów, poprawy efektywności i redukcji kosztów.

Według Simple Global do 2040 roku aż 95% wszystkich zakupów będzie dokonywanych online!

Wpływ na to miały oczywiście również kolejne pandemie, zwłaszcza COVID-19. Według Nielsen IQ 67% konsumentów twierdzi, że zmieniło swój sposób konsumpcji od czasu COVID-19 i bardziej zwróciło się ku sieci.

Roman Synowiec jest więc spokojny o przyszłość pakujto.pl, gdyż jako dostawca nowoczesnych rozwiązań dla segmentu e-commerce oraz firm produkcyjnych ma świadomość, że firmy będą optymalizować swoje opakowania, aby dostosować je do nowych kanałów transportu i unikać potencjalnych strat, jakie zaniechania w tym zakresie spowodują w ich dochodach.

Źródło: pakujto.pl