Nowy pakiet ułatwień dla przedsiębiorców Ministerstwa Rozwoju i Technologii
Artykuł sponsorowany

Nowy pakiet ułatwień dla przedsiębiorców Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Biznes, spotkanie
Biznes, spotkanie Źródło:Fotolia / DragonImages
Ministerstwo Rozwoju i Technologii stale poprawia środowisko prawno-instytucjonalne dla firm. Nowe zmiany będą skoncentrowane wokół czterech głównych filarów: łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie, prostsze zasady prowadzenia firm, usprawnienie sukcesji w firmach oraz przyjazne prawo gospodarcze.

— Zmiany ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności w Polsce na różnych etapach rozwoju firmy – od podjęcia decyzji o jej prowadzeniu, przez cały cykl funkcjonowania, aż do momentu przekazania firmy następcom prawnym — powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. W ramach pakietu zaproponowano stworzenie jednego aktu prawnego, zawierającego zmiany w kilkudziesięciu ustawach.

Łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie

Zgodnie z nowym pakietem zmian, Ministerstwo Rozwoju i Technologii zamierza uprościć proces rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Docenią to zwłaszcza młodzi, początkujący przedsiębiorcy.

W szczególności nastąpi rozszerzenie definicji rzemiosła i rzemieślnika oraz zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach organów organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Nowe przepisy przyczynią się do włączenia do rzemiosła podmiotów rzemieślniczych, które były dotychczas z nich wykluczone i nie mogły korzystać z dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w rzemiośle.

Prostsze zasady prowadzenia firm

Ministerstwo dąży też do stworzenia bardziej przystępnych i zrozumiałych zasad prowadzenia firm w Polsce. Nowe propozycje skupiają się na poprawie relacji między przedsiębiorcami a administracją publiczną, a także na cyfryzacji wielu procedur. Dzięki temu procesy będą przebiegać szybciej, co przyczyni się do oszczędności czasu przedsiębiorców.

W ramach dalszych usprawnień Ministerstwo zamierza m.in. znieść wymóg posługiwania się pieczątką. Brak pieczątki nie będzie już powodem do uznania, że dokument jest niekompletny. W efekcie kontakt z urzędem stanie się mniej sformalizowany. Administracja publiczna będzie mogła ponadto zwrócić się do przedsiębiorcy z prośbą o udzielenie wstępnych wyjaśnień w sprawie bez wszczynania formalnego i żmudnego postępowania. Przedsiębiorca nie będzie musiał odpowiedzieć, ale jeśli to uczyni, może okazać się, że wyjaśnienia te są wystarczające i że nie ma potrzeby inicjowania w danym przypadku całego biurokratycznego procesu.

Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie zmian w zakresie kontroli w przedsiębiorstwach. Wraz z zawiadomieniem o kontroli przedsiębiorcy otrzymają listę dokumentów i informacji, które będą niezbędne podczas kontroli. Taki krok ma na celu przyspieszenie i usprawnienie całego procesu.

Dążenie do cyfryzacji jest widoczne również w zapowiedzi wprowadzenia możliwości doręczania rozbudowanych załączników do papierowych decyzji na elektronicznych nośnikach, takich jak płyta CD czy pendrive.

Usprawnienie sukcesji w firmach

Sukcesja w firmach jest złożonym procesem, który często bywa obarczony wieloma trudnościami. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce usprawnić cały proces, wprowadzając kilka zmian.

Po pierwsze ułatwione zostanie ustanawianie zarządcy sukcesyjnego. Aktualnie konieczne jest zgromadzenie zgody 85% spadkobierców, aby móc ustanowić zarządcę sukcesyjnego. Nowe propozycje obniżą tę granicę do 75%, co zdecydowanie ułatwi ten proces.

Po drugie wprowadzone zostanie automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego po złożeniu do sądu wniosku w tej sprawie. To zmiana znacznie upraszczająca proces sukcesji – obecnie wydłużyć go możemy dopiero po wydaniu postanowienia przez sąd. Nowe rozwiązanie pozwoli na utrzymanie firmy do czasu rozstrzygnięcia spraw spadkowych, co jest szczególnie ważne dla długoterminowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Inna istotna zmiana dotyczy dostępu do rachunku bankowego. Zarządca sukcesyjny ma korzystać z rachunku na takich samych zasadach jak przedsiębiorca. To oznacza, że zarządca będzie miał np. dostęp do bankowości elektronicznej, co znacznie usprawni realizację jego obowiązków.

Przyjazne prawo gospodarcze

Przyjazne prawo gospodarcze to jedno z głównych założeń pakietu zmian proponowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Istotne jest, aby przewidywalne i wysokiej jakości regulacje prawne wspierały przedsiębiorców w ich codziennej działalności.

Ministerstwo proponuje wprowadzenie kilku rozwiązań mających na celu udoskonalenie obecnej sytuacji. Jednym z nich jest zasada "one in, one out", według której wprowadzanie nowych obowiązków administracyjnych będzie wiązało się z potrzebą likwidacji innego, równoważnego obowiązku. Ta prosta, ale skuteczna zasada ma na celu zapobiegać nadmiernemu obciążeniu przedsiębiorców biurokracją.

Kolejnym elementem jest obowiązkowa ocena ex post przepisów gospodarczych, gdy nie odbyły się konsultacje publiczne. Ta ocena pozwoli na sprawdzenie, czy wprowadzane zmiany faktycznie wpływają pozytywnie na otoczenie biznesowe i czy osiągają zamierzone cele.

Wprowadzenie zasady odpowiedniego vacatio legis projektów ustaw prawa gospodarczego, które, co do zasady, nie powinno być krótsze niż miesiąc od dnia ogłoszenia, to kolejny krok w stronę większej przewidywalności dla przedsiębiorców. Zgodnie z tą zasadą projektodawcy, przy wyznaczaniu terminu wejścia ustawy w życie, powinni kierować się potrzebą zapewnienia przedsiębiorcom odpowiedniego czasu na dostosowanie się do zmian. To pozwoli przedsiębiorcom na lepsze planowanie swojej działalności.

Rewizja co 4 lata

Ministerstwo proponuje również przygotowywanie co 4 lata cyklicznego programu regulacyjnego. Będą w nim określane priorytetowe działania mające na celu dalszą poprawę otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce. Ta regularna ocena i aktualizacja programu pozwoli na ciągłe monitorowanie sytuacji i wprowadzanie niezbędnych zmian, z korzyścią dla przedsiębiorców.

Wszystkie zmiany mają na celu stworzenie bardziej przyjaznego prawa gospodarczego, które wspiera, a nie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to istotne, szczególnie w obecnych czasach, kiedy przedsiębiorcy muszą dostosowywać się do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii