Groźne narzędzie w rękach fiskusa. Ile kont zablokował?

Groźne narzędzie w rękach fiskusa. Ile kont zablokował?

Polskie banknoty
Polskie banknoty Źródło: Shutterstock / Virrage Images
Blokowanie rachunku bankowego w związku z podejrzeniem, że podatnik wykorzystuje go do wyłudzeń skarbowych to potężna broń Krajowej Administracji Skarbowej. Business Insider poprosił Ministerstwo Finansów o informację o tym, ile rachunków zostało zablokowanych w zeszłym roku.

Blokowanie rachunków to narzędzie w rękach wielu organów: mogą po nie sięgać m.in. szef KAS (tzw. blokady STIR mające przeciwdziałać wyłudzeniom skarbowym) oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej (blokada ma przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

Blokowanie rachunków bankowych. Najważniejsze informacje

Blokadą z wykorzystaniem Systemu Teleinformatycznego Krajowej Izby Rozliczeniowej Systemu Teleinformatycznego Krajowej Izby Rozliczeniowej można objąć tylko podmioty kwalifikowane, wskazane w Ordynacji podatkowej (do grupy tej nie są zaliczane osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej albo osoby nie prowadzące działalności zarobkowej na własny rachunek).

Z kolei GIIF może żądać wstrzymania transakcji lub blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 96 godzin, licząc od daty i godziny wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zawiadomienia. Działania podejmuje po przyjęciu zgłoszenia przez bank, który z kolei ma obowiązek niezwłocznie zawiadamiania Generalnego Inspektora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Serwis Business Insider zapytał Ministerstwo Finansów, ile blokad założono w zeszłym roku. W odniesieniu do procedury STIR zwiększyła się zarówno liczba podmiotów objętych blokadami, jak i liczba zablokowanych rachunków. W 2023 roku założono blokady 315 podmiotom, w 2022 roku było ich o 49 mniej. W 2022 r. szef KAS zablokował 1138 rachunków bankowych, a w 2023 r. — 1188, czyli o 50 więcej.

Ministerstwo nie dysponuje jeszcze danymi dotyczącymi blokad nakładanych przez GIIF. W 2022 roku GIIF dokonał blokad 392 rachunków, na których zgromadzono środki o łącznej wartości prawie 110 mln zł oraz wstrzymał 37 transakcji na łączną kwotę ponad 5,17 mln zł.

Czytaj też:
Zmiany w ordynacji podatkowej. Uderzą w jednoosobowe firmy
Czytaj też:
Rośnie liczba kontroli skarbowych. To dopiero początek?

Opracowała:
Źródło: Business Insider