Płaca minimalna na nowych zasadach. Wymaga tego Unia

Płaca minimalna na nowych zasadach. Wymaga tego Unia

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk Źródło: X / MRPiPS
Unijna dyrektywa wymusi na ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej zmianę sposobu określania płacy minimalnej. W tym roku wzrośnie dwukrotnie: od 1 lipca pracodawcy będą musiały płacić zatrudnionym co najmniej 4300 zł brutto.

Pensję minimalną określa w drodze rozporządzenia minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Bierze przy tym pod uwagę inflację prognozowaną w budżecie na przyszły rok. Pensja minimalna musi wzrosnąć co najmniej o wysokość tego wskaźnika. Jeśli prognozowana inflacja przekracza 5 proc., pensję trzeba podnieść dwukrotnie w ciągu roku: tak właśnie działo się w ostatnich dwóch latach. Aktualnie minimalna pensja wynosi 4242 zł brutto, a 1 lipca zostanie podniesiona do kwoty 4300 zł brutto.

Mechanizm ustalania minimalnego wynagrodzenia może się jednak wkrótce zmienić.

Płaca minimalna. Jest propozycja zmiany sposobu ustalania

Do listopada 2024 roku Polska jest zobowiązana do wdrożenia dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE. „Aktualnie trwają prace związane z wypracowaniem stosownych rozwiązań mających na celu implementację do polskiego porządku prawnego wymogów przewidzianych w dyrektywie" – poinformowała w odpowiedzi na interpelację posła PiS Daniela Milewskiego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Dyrektywa przewiduje obowiązek uwzględnienia przy ustalaniu bądź aktualizacji minimalnego wynagrodzenia 4 obligatoryjnych kryteriów:

  • siły nabywczej ustawowych wynagrodzeń minimalnych, z uwzględnieniem kosztów utrzymania
  • ogólnego poziomu wynagrodzeń i ich rozkładu
  • stopy wzrostu wynagrodzeń
  • długoterminowych krajowych poziomów produktywności i ich zmian.

Państwa członkowskie będą zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. „W tym celu będą musiały wybrać co najmniej jedną orientacyjną wartość referencyjną na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym (np. 60 proc. mediany wynagrodzeń brutto i 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto)” – wyjaśniła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Czytaj też:
Korporacja chce zatrudnić w Krakowie 400 osób. Kto może składać cv?
Czytaj też:
Ministerstwo Pracy pracuje nad nowym rozwiązaniem. Skorzysta ponad 5 mln osób

Opracowała:
Źródło: Wprost