Rozwód lepszy niż koniec pracy zdalnej. A pracodawcy i tak swoje

Rozwód lepszy niż koniec pracy zdalnej. A pracodawcy i tak swoje

Długie godziny pracy
Długie godziny pracy Źródło:Pixabay
Nawet 43 proc. ankietowanych Amerykanów twierdzi, że wolałoby się rozwieść niż wrócić do pełnej pracy w biurze. Polacy również nie chcą łatwo zrezygnować z pracy z domu.

Jeszcze trzy lata temu wielu pracodawców deklarowało, że przyzwyczaili się do pracy zdalnej i nie będą zmuszać pracowników do przyjazdu do biura nawet po zakończeniu pandemii. Życie poważnie zweryfikowało te obietnice: jak wynika z globalnego badaniaprzeprowadzonego na ponad 14 tys. pracowników w niemal 4 tys. przedsiębiorstw, nawet 80 proc. pracodawców oczekuje pełnego lub częściowego powrotu do biura.

Dodatkowo 78 proc. prognozuje, że ten trend utrzyma się również przez najbliższe dwa lata. Głównym argumentem przemawiającym za powrotem do biur jest przekonanie, że sprzyja to lepszej pracy zespołowej i budowaniu poczucia wspólnoty. Nawet 81 proc. ankietowanych firm przeprojektowało miejsca pracy lub zamierza to zrobić w celu osiągania lepszej współpracy i integracji zespołu.

Pracownicy chcą pracować zdalnie

Dodatkowo niestety osoby pracujące całkowicie zdalnie mogą mieć mniejsze szanse na awans czy podwyżkę, ponieważ, według badań, zaangażowanie i wysiłek wkładane przez nie w pracę mogą być mniej widoczne dla pracodawców. Najwyraźniej jednak potrzeba awansu jest mniej ważna niż korzyści wynikające z pracy we własnym salonie: nawet 43 proc. ankietowanych Amerykanów twierdzi, że wolałoby się rozwieść niż wrócić do pełnej pracy w biurze.

Jedną z zalet modelu hybrydowego jest możliwość włączania osób, które są wykluczone z tradycyjnych modeli pracy stacjonarnej. Praca w modelu mieszanym umożliwia większą aktywizację kobiet, szczególnie matek z małymi dziećmi, a także osób opiekujących się innymi członkami rodziny, np. starszymi lub niepełnosprawnymi. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że nawet 40 proc. matek, których dzieci mają rok lub dwa, nie wykonuje pracy zarobkowej. Zaradzić temu może po części praca zdalna lub hybrydowa, którą ponad ¾ kobiet uważa za największy możliwy benefit pracowniczy.

Praca zdalna w Polsce

A jak oczekiwania – i rzeczywistość – dotyczące pracy zdalnej wyglądają w Polsce? Jak wynika z badania firmy Grant Thornton, blisko trzy czwarte dużych i średnich firm w Polsce wprowadziło możliwość wykonywania pracy zdalnej przez swoich pracowników.

Niemal połowa badanych twierdzi, że tryb pracy zdalnej pozostał bez wpływu na wydajność pracy w ich organizacjach, a co dziesiąty kierujący spółką zauważył wręcz poprawę jakości wykonywania zadań przez swoich pracowników po wprowadzeniu tej formy zatrudnienia.

Na wydajność pracy po wprowadzeniu pracy zdalnej narzeka 18 proc. ankietowanych, a co czwarty pracodawca nie potrafi określić, jak praca zdalna wpłynęła na jakość obowiązków wykonywanych w jego organizacji.

Czytaj też:
Czterodniowy tydzień pracy. Polacy zabrali głos
Czytaj też:
Niemiecki profesor: więcej godzin pracy, mniej dni świątecznych

Źródło: Wprost