Polacy wątpią w euro

Polacy wątpią w euro

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prawie połowa Polaków uważa, że przyjęcie euro może mieć zły wpływ na polską gospodarkę www.sxc.hu
Ponad połowa Polaków 53 proc. ankietowanych w połowie października przez TNS OBOP jest przekonanych, że ewentualne wejście do strefy euro będzie dla Polski niekorzystne. Przeciwnego zdania jest zaledwie 15 proc. respondentów.

Prawie połowa, bo 49 proc. uważa, że przyjęcie wspólnej waluty może mieć zły wpływ na polską gospodarkę (przeciwnego zdania jest 22 proc.). A 65 proc. ankietowanych uważa także, że przyjęcie euro może mieć negatywny wpływ na sytuację ich gospodarstwa domowego.

Z badania wynika, że 36 proc. Polaków sądzi, że Polska powinna wejść do strefy euro najwcześniej w 2015 r. Niemal tyle samo ? 35 proc. ? jest zdania, że nie powinna tego robić nigdy.

 0

Czytaj także