RPP nie zmieniła stóp. Cięcie będzie w marcu?

RPP nie zmieniła stóp. Cięcie będzie w marcu?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Archiwum
Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Analitycy  spodziewają się obniżki stóp, ale najprawdopodobniej dopiero za kilka miesięcy.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w środę postanowiła utrzymać główną stopę procentową na poziomie 4,5 proc. Jak wskazuje główny ekonomista BCC, prof. Stanisław Gomułka, członkowie RPP podejmując decyzję, musieli rozważać przeciwne argumenty. ? Ostatnia decyzja o obniżeniu stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny oraz prawdopodobieństwo spowolnienia wzrostu gospodarczego w najbliższym roku w połączeniu z niską presją płacową oraz wysoką stopą bezrobocia są argumentami za obniżką stóp procentowych w Polsce ? uważa prof. Gomułka. ? Z drugiej strony mamy osłabienie złotego w ostatnich kilku miesiącach i dużą niepewność co do kursu w następnych oraz faktyczną stopę inflacji powyżej celu inflacyjnego. To są czynniki za utrzymaniem lub wręcz podwyższeniem stóp procentowych ? dodaje ekonomista. Obniżka stóp wpływałaby na dalsze osłabienie polskiej waluty, co zwiększałoby relację długu publicznego do PKB, utrudniając Ministerstwu Finansów zadanie utrzymania jej poniżej 55 proc.

? Wydaje się, że także w grudniu stopy nie ulegną zmianie. Przybywa natomiast argumentów, które mogą skłonić RPP do obniżki stóp procentowych pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku ?komentuje dla Businesstoday.pl Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. ? Wyraźnie pogarsza się sytuacja gospodarcza w strefie euro, a ECB powrócił do łagodzenia polityki pieniężnej. W warunkach wyraźniejszego wyhamowywania tempa wzrostu gospodarczego w Polsce z początkiem 2012 roku i jednocześnie podążania inflacji w kierunku 2,5 proc., spodziewałabym się najbliższego cięcia stóp w Polsce w marcu ? uważa Kurtek.

Podobną opinię ma Stanisław Gomułka. ? Jeśli w najbliższych miesiącach dojdzie do uspokojenia na rynkach finansowych i wzmocnienia złotego, można oczekiwać prędzej obniżenia niż utrzymania stopy procentowej NBP. Dalsza podwyżka raczej nie wchodzi w grę ? ocenia.

Od początku roku główna stopa procentowa w Polsce wzrosła w sumie o 100 punktów bazowych, po podwyżkach w styczniu, kwietniu, maju i czerwcu.

 0

Czytaj także