Odnowione nadzory Orlenu i PGNiG

Odnowione nadzory Orlenu i PGNiG

Dodano:   /  Zmieniono: 
Akcjonariusze Orlenu zdecydowali wczoraj o odwołaniu ze składu rady nadzorczej spółki Krzysztofa Kołacha, wójta gminy Bełdno i przyjaciela wicepremiera Waldemara Pawlaka z PSL Materiały prasowe
Krzysztof Kołach, tak jak przewidywaliśmy, został wczoraj odwołany z rady nadzorczej Orlenu. Do nadzoru płockiego koncernu wszedł za to m.in. Cezary Banasiński, były prezes UOKiK. Roszady nastąpiły również w radzie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. To kolejny etap zmian we władzach największych państwowych spółek.
Akcjonariusze Orlenu zdecydowali wczoraj o odwołaniu ze składu rady nadzorczej spółki Krzysztofa Kołacha, wójta gminy Bełdno i przyjaciela wicepremiera Waldemara Pawlaka z PSL. Wniosek w tej sprawie złożył Skarb Państwa, który jest największym udziałowcem płockiego koncernu (ma 27,5 proc. akcji spółki). Również na wniosek tego resortu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do rady Michała Gołębiowskiego, który jako pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa zajmuje się nadzorem nad strategicznymi spółkami sektora paliwowego i gazowego.

Od wczoraj członkiem rady Orlenu, oddelegowanym do niej bezpośrednio przez ministra skarbu, jest Cezary Banasiński, w przeszłości długoletni prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastąpił na tym stanowisku Janusza Zielińskiego.

Orlenowski nadzór tak jak dotychczas będzie się składał z dziewięciu osób.

Akcjonariusze PGNiG, z których największym również jest Skarb Państwa, postanowili najpierw odwołać ze stanowiska członka rady nadzorczej Grzegorza Banaszka. Przed tygodniem z funkcji przewodniczącego nadzoru zrezygnował prof. Stanisław Rychlicki.

Na wakujące stanowiska powołano wczoraj trzech ministerialnych urzędników: Józef Głowacki jest dyrektorem jednego z departamentów Ministerstwa Skarbu Państwa, a Wojciech Chmielewski ? zastępcą dyrektora innego departamentu w tym samym resorcie. Z kolei Janusz Pilitowski to wicedyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.

W skład rady PGNiG wchodzi teraz osiem osób. Dzisiaj członkowie nadzoru mają się spotkać na pierwszym posiedzeniu i wybrać ze swojego grona przewodniczącego.

Kolejnym kluczowym zadaniem rady gazowniczego koncernu będzie wyłonienie nowego prezesa spółki (Michał Szubski, dotychczasowy szef PGNiG, niespodziewanie zrezygnował z tego stanowiska w połowie grudnia). Według naszych informacji pierwszym krokiem ma być ogłoszenie przetargu na firmę headhunterską, która pomoże wybrać przyszłego szefa koncernu.
 0

Czytaj także