Chcesz wziąć pożyczkę? UOKiK udzieli ci bezpłatnej porady

Chcesz wziąć pożyczkę? UOKiK udzieli ci bezpłatnej porady

Dodano:   /  Zmieniono: 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi, by sprawdzać, od kogo chce się pożyczyć pieniądze. Uruchomił na swojej stronie internetowej zakładkę z poradami dotyczącymi funkcjonowania konsumentów rynku usług finansowych.
W zakładce można znaleźć odpowiedzi na blisko 40 najważniejszych pytań dla konsumentów korzystających z usług finansowych. "Informacje przygotowane przez prawników będą na bieżąco aktualizowane wraz z napływem do Urzędu kolejnych sygnałów zgłaszanych do organizacji pozarządowych oraz miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów" - zapewnił UOKiK.

Zanim pożyczysz, sprawdź
Urząd radzi np., by przed zaciągnięciem kredytu w jakiejkolwiek instytucji sprawdzić, na jakiej podstawie działa określony przedsiębiorca oraz kto sprawuje nadzór na jego działalnością. Zdaniem UOKiK warto zwrócić uwagę na informacje przekazywane przez pożyczkodawcę - przede wszystkim na hasła typu "kredyt bez BIK", "nawet z komornikiem".

"Z analizy spraw prowadzonych obecnie przez UOKiK wynika, że w wielu przypadkach intencją przedsiębiorcy nie jest udzielenie nam kredytu, a jedynie pobranie »opłaty przygotowawczej«, »zadatku« lub inaczej nazwanej należności, a następnie odmówienie wypłaty kredytu wnioskowanej kwoty" - ostrzega Urząd. Przypomina, że w takiej sytuacji pożyczkodawca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich pobranych opłat. Mimo to konsumenci mają duże problemy z wyegzekwowaniem tego obowiązku.

Najpierw dokładnie przeczytaj
UOKiK podkreślił w komunikacie, by przy zawieraniu umowy pożyczki zwracać uwagę na to, czy podmiot, z którym zawierana jest umowa, jest osobą fizyczną. Jeżeli stroną umowy jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, konsument nie będzie objęty ochroną prawną przewidzianą ustawą o kredycie konsumenckim.

Ponadto należy sprawdzić warunki dotyczące zabezpieczenia kredytu, kwestie opłat dodatkowych, kosztów pożyczki; umowa musi zawierać jasną informację obejmującą wszystkie opłaty, które poniesie konsument ? czyli całkowity koszt pożyczki, tzw. RRSO. "Niezależnie od tego, na jaki produkt finansowy ostatecznie zdecyduje się konsument, należy pamiętać, że każdą umowę oraz wszystkie towarzyszące jej dokumenty zawsze przed podpisaniem trzeba bardzo dokładnie przeczytać, a w przypadku wątpliwości poprosić o ich wyjaśnienie przedstawiciela instytucji finansowej" - radzi UOKiK.
 0

Czytaj także