Rząd przyjął projekt tzw. małej ustawy o innowacyjności. Zachęci przedsiębiorców?

Rząd przyjął projekt tzw. małej ustawy o innowacyjności. Zachęci przedsiębiorców?

Dodano:   /  Zmieniono: 7
technologie fot. peshkova/fotolia.pl
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (tzw. mała ustawa o innowacyjności), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zaproponowano różnorodny system instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej.

„Nowe rozwiązania przewidziane w 'małej ustawie o innowacyjności' umożliwią wyrwanie Polski z pułapki średniego rozwoju, co premier Beata Szydło obiecała w exposé. Wymaga to jednak zbudowania gospodarki opartej na wiedzy. W unijnej strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 'Europa 2020', jednym z trzech priorytetów jest inteligentny wzrost gospodarczy, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Polska zobowiązała się do zwiększenia nakładów na B+R (badania i rozwój) w 2020 r. do 1,7 proc. PKB. W 2014 r. wydatki te wyniosły 0,94 proc. PKB, z czego mniej niż połowę stanowiły wydatki sektora przedsiębiorstw” – czytamy w komunikacie.

CIR wskazuje, że w 2014 r. w unijnym rankingu innowacyjności Polska zajęła 24. miejsce, co wprawdzie pozwoliło nam przesunąć się do grupy tzw. umiarkowanych innowatorów, ale dystans między naszym krajem a liderami z tej listy jest nadal znaczący. W Globalnym Rankingu Konkurencyjności 2014-2015, pod względem innowacyjności, Polska zajmowała 72. miejsce na świecie. W świetle tych danych niezbędne jest podniesienie zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw, zwiększenie powiązań między nauką a przemysłem i stworzenie otoczenia prawno-instytucjonalnego sprzyjającego innowacjom.

„Dlatego zaproponowano spójny system różnorodnych instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej, na który złoży się przede wszystkim: przyjazny system podatkowy (ulgi podatkowe), stabilny sposób finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz pakiet ułatwień proceduralnych.Przewidywane rozwiązania przyczynią się również do realizacji celów określonych w 'Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju', w ramach filaru 'rozwój innowacyjnych firm'. Nowe regulacje odpowiadają też na najpilniejsze potrzeby polskich innowatorów i naukowców” – czytamy dalej.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów podatkowych i dotyczących zasad finansowania nauki, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Źródło: inwestorzy.tv