Eurostat: Bezrobocie w Polsce wyniosło 5,3 proc., a w UE 8 proc.

Eurostat: Bezrobocie w Polsce wyniosło 5,3 proc., a w UE 8 proc.

Urząd pracy
Urząd pracy Źródło: Newspix.pl / Jacek Herok
Według danych unijnego urzędu statystycznego - Eurostatu - wyrównana sezonowa stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w lutym 5,3 proc. Rok temu było to 6,5 proc.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,3 proc. w lutym 2017 roku wobec 5,4proc. w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W lutym 2016 roku wynosiła 6,5 proc. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 921 tys. w lutym wobec 936 tys. miesiąc wcześniej. W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w lutym 8%.

W tym samym okresie stopa bezrobocia w strefie euro, mierzona przez Eurostat, wyniosła 9,5 proc. podczas, gdy miesiąc wcześniej było to 9,6 proc. Rok temu wskaźnik ten wynosił 10,3 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec lutego 8,5%.

Źródło: ISBnews
 9

Czytaj także