Można już składać wnioski o rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Można już składać wnioski o rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Zwały węgla (zdj. ilustracyjne)
Zwały węgla (zdj. ilustracyjne) / Źródło: Fotolia / rastaman777
W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ponieważ akt zaczął obowiązywać od dnia następnego, już od wtorku 24 października można zacząć takie wnioski składać.

Ustawa zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku. Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Można je składać w centralach spółek i kopalniach objętych ustawą.

„Zgodnie z ustawą, osobami uprawnionymi do uzyskania świadczenia rekompensacyjnego będą emeryci i renciści, którzy w momencie utraty uprawnienia spełniali łącznie następujące warunki: mieli ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, pobierali emeryturę lub rentę, otrzymywali bezpłatny węgiel na podstawie układów zbiorowych pracy, porozumień i innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń, utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy. Do grona osób uprawnionych zaliczono także wdowy, wdowców i sieroty, mających ustalone prawo do renty rodzinnej po uprawnionym emerycie lub renciście” – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS.Deputat to element wynagrodzenia górników i świadczenie dla emerytów i rencistów. Był rodzajem zobowiązania państwa polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę.

Szczegółowe informacje oraz wykaz punktów, gdzie można złożyć wniosek, znajdują się na stronie Ministerstwa Energii.

Źródło: Ministerstwo Energii, ISB News

Czytaj także

 0