Nowe połączenie gazowe Polska-Litwa. Podpisano umowę

Nowe połączenie gazowe Polska-Litwa. Podpisano umowę

Gazociąg
Gazociąg Źródło: Fotolia / grigvovan
Gaz-System i Amber Grid podjęły pozytywną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy gazowego połączenia Polska-Litwa, poinformował Gaz-System. Podpisanie umowy Connection Agreement regulującą prawne, biznesowe i techniczne aspekty inwestycji odbyło się w Kopenhadze, podczas trwającego europejskiego Forum Infrastruktury Energetycznej, dodano.

– Budowa interkonektora Polska - Litwa, jednego z ważniejszych projektów europejskich w obszarze gazowym, jest szansą na przerwanie dotychczasowej izolacji państw bałtyckich od europejskiego rynku gazu. Połączenie to umożliwi integrację tych krajów z konkurencyjnym rynkiem gazu UE, który chcemy wspólnie budować. Dzisiejsza uroczystość pokazuje, jak poważnie traktujemy ideę regionalnej solidarności energetycznej i budowy wspólnego rynku energetycznego w Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że ta umowa w połączeniu z podpisaniem umowy o dofinansowanie (Grant Agreement) dla projektu Baltic Pipe to swoistego rodzaju krok milowy w stronę rozszerzenia europejskiego rynku gazu ziemnego na region Morza Bałtyckiego. Jest to również element realizacji planu działań BEMIP w zakresie połączeń międzystemowych na rynku energii państw bałtyckich – powiedział prezes Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.

Budowa międzysystemowego połączenia Polska - Litwa znalazła się po raz kolejny na europejskiej liście projektów w sektorze gazu ziemnego, którym przyznany został status wspólnego zainteresowania (tzw. PCI - Project of Common Interest), opublikowanej 24 listopada 2017 r. przez Komisję Europejską. Prace przygotowawcze w ramach projektu uzyskały najwyższą możliwą wysokość pomocy finansowej UE (z instrumentu CEF) dopuszczalną dla prac studialnych, czyli 50 proc. Z całkowitej kwoty ponad 10 mln euro 2,5 mln euro przypadło spółce Amber Grid, a 7,6 mln euro otrzymał Gaz-System. Natomiast na prace budowlane ze środków UE, w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), przyznano projektowi współfinansowanie do wysokości maksymalnie 266,4 mln euro. Z całkowitej kwoty dofinansowania, spółce Amber Grid przypadło prawie 58 mln euro, natomiast Gaz-System otrzymał ponad 208 mln euro, przypomniano także.

„Zgodnie z decyzją ACER z 11 sierpnia 2014 r. w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu, oprócz wsparcia finansowego UE, budowa GIPL, w tym część kosztów infrastruktury GIPL na terytorium Polski, zostanie dofinansowana przez Litwę, Łotwę i Estonię (OSP – operatorzy systemów przesyłowych). Odrębna umowa regulująca praktyczne wdrożenie ww. decyzji pomiędzy OSP tych państw, a Gaz-System została podpisana z datą 11 maja 2018 r” - czytamy w komunikacie.

Zakres inwestycji obejmuje budowę 357 km gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa po stronie polskiej oraz 165 km gazociągu DN 700 MOP 5,4 MPa po stronie litewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Strony umowy zobowiązują się do oddania do użytkowania obu części GIPL do 31 grudnia 2021 r.. Inwestycja jest obecnie na etapie projektowania, podsumowano.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Źródło: ISBnews