Pewny biznes w niepewnych czasach
Materiał partnera

Pewny biznes w niepewnych czasach

Towary
Towary Źródło: Materiały prasowe
Pod koniec 2019 roku wielu przedsiębiorców niepokoiło się nadciągającym spowolnieniem gospodarczym. Obserwowali gorszą koniunkturę u największego partnera handlowego Polski, czyli w Niemczech, niepewne rozwiązania w związku z Brexitem a także wojnę handlową USA – Chiny.

Pod koniec stycznia stało się jasne, że chińskie fabryki nie zrealizują wszystkich zamówień z powodu koronawirusa. Podróże do i z Chin stały się niemożliwe, trudno było więc oglądać próbki towarów, sprawdzać jakość wyrobów, czy podpisywać nowe kontrakty. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy działali w ramach łańcuchów dostaw z jakimś chińskim ogniwem, zaczęli obawiać się wpływu epidemii na swoją sytuację finansową.

Na początku marca przyszło kolejne uderzenie: giełdy zaczęły spadać a gospodarka włoska wstrzymała oddech. Nie minął tydzień, a w obawie przed powtórzeniem włoskiego scenariusza, kolejne państwa europejskie zaczęły wprowadzać ograniczenia zgromadzeń i ruchów ludności. Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie pracy zdalnej. Część rodziców musi zająć się dziećmi, które z powodu zamkniętych szkół zostają w domu. Powoli przyzwyczajamy się, że każdy dzień przynosi nowe obostrzenia i ryzyko zachwiania gospodarką. Jak zatem w tych niepewnych czasach prowadzić biznes?

Z tego artykułu dowiesz się, jakie są sposoby zabezpieczenia finansowego firmy w warunkach dużej zmienności rynkowej. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, możesz z nich korzystać zawsze, kiedy rozpoczynasz działalność na nowym rynku lub podejmujesz współpracę z nieznanym kontrahentem.

Czynniki ryzyka, które mogą spotkać przedsiębiorcę

W zależności od zakresu prowadzonej działalności, przedsiębiorca powinien brać pod uwagę następujące czynniki ryzyka:

  • wzrost cen surowców,
  • zmiana polityki po stronie dostawców,
  • zmiana popytu na produkt lub usługę,
  • trudności w pozyskaniu kompetentnej kadry,
  • trudności w logistyce i dystrybucji,
  • spadek zamówień,
  • niewypłacalność odbiorców,
  • ryzyka polityczne, takie jak wprowadzenie stanu wojennego, upaństwowienie fabryk, dewaluacja waluty, itp.,
  • ryzyka naturalne, np. powodzie czy inne klęski żywiołowe.

Niektóre ryzyka są bardzo trudne do opanowania, nawet ubezpieczenie może nie zadziałać (tak jest w przypadku wybuchu wojny w kraju, do którego firma prowadzi eksport). Jednak zdecydowana większość ryzyk występujących w gospodarce jest możliwa do przewidzenia i podlega odpowiedniemu zarządzaniu.

Zysk nie zabezpiecza przed trudnościami finansowymi

- Zawsze, nie tylko w warunkach kryzysu, przedsiębiorca powinien zabezpieczać się przed wahaniami płynności finansowej – radzi Jerzy Dąbrowski, prezes niezależnej firmy faktoringowej Bibby Financial Services. - Nawet firma osiągająca zyski może być zagrożona bankructwem w sytuacji utraty zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. Również ci, którzy działają na rynku kilka lat mogą paść ofiarą niewypłacalnego kontrahenta lub zwykłego oszusta.

Zachowanie płynności finansowej to wciąż problem małych i średnich przedsiębiorców. Co można zrobić, aby zminimalizować ryzyka płynnościowe?

Jak dbać o płynność finansową firmy?

- Jednym z narzędzi pomagających w utrzymaniu płynności finansowej na optymalnym poziomie, jest faktoring – radzi ekspert Bibby Financial Services. - Sprawdza się również w okresie niepewności czy słabszej koniunktury. To rozwiązanie idealne dla firm, które ze względu na konkurencję rynkową zmuszone są wystawiać faktury z długimi terminami płatności, a jednocześnie muszą dokonywać stałych zakupów surowców do produkcji, realizować ratalne opłaty (np. leasingowe), czy podejmować inwestycje, np. w zakresie innowacji produktowych. Dzięki faktoringowi firmy mogą utrzymać dogodne warunki płatności dla odbiorców przy jednoczesnym przyspieszeniu spływu gotówki.

Zasady działania faktoringu

Jak działa faktoring najlepiej przedstawić na przykładzie: wyobraźmy sobie pana Krzysztofa, przedsiębiorcę z branży mebli ogrodowych, który z sukcesem zrealizował sprzedaż dużej partii swoich wyrobów. Transport z fabryki wyjechał, ale na płatność od odbiorcy trzeba będzie poczekać co najmniej 60 dni – taki termin widnieje na fakturze, ponieważ jest to standard w branży. Co najmniej, ponieważ trzeba jeszcze uwzględnić opóźnienia, które często „zdarzają się” odbiorcy. Pan Krzysztof nie upomina się o płatność od razu, nie chce być zbyt natarczywy wobec odbiorcy. Twierdzi, że to mogłoby skomplikować ich relacje. A zatem pieniądze ze sprzedaży są zamrożone – i przez ponad 2 miesiące pan Krzysztof nie może z nich skorzystać.

Gdyby jednak przekazał tę fakturę do firmy faktoringowej… Otrzymałby znaczną część kwoty (do 90%) już w ciągu jednego dnia. Pieniądze mógłby wykorzystać do zakupu surowca na kolejną partię wyrobów albo zwyczajnie na wypłatę pensji. Faktoring przyspiesza obrót pieniądza w gospodarce, przynosi więc korzyść nie tylko jednej firmie, ale całemu PKB.

U kogo sprawdzi się faktoring?

Faktoring, oferowany zarówno przez banki, jak i przez faktorów niezależnych (takich jak Bibby Financial Services), jest najbardziej dynamicznie rosnącą usługą finansową dla biznesu w Polsce. Dzieje się tak, ponieważ zatory płatnicze i opóźnienia w płatnościach to codzienność wielu firm, szczególnie z sektora MŚP.

Firmy faktoringowe stosują inny model oceny ryzyka niż banki: w przeciwieństwie do tradycyjnego kredytu zabezpieczeniem są wystawione faktury, a nie hipoteka. Firma, która chce skorzystać z faktoringu, nie musi posiadać istotnego majątku czy też innych twardych zabezpieczeń.

Jednocześnie po faktoring mogą sięgnąć firmy mające oprócz problemu z płynnością, przejściowe straty na działalności czy zaległości w ZUS czy US. Faktoring przyjmuje często rolę restrukturyzacyjną – faktor może pomóc w opracowaniu planu restrukturyzacji zadłużenia w urzędach, przygotowując ratalne plany spłat.

Dodatkowo faktoring pozwala generować oszczędności i budować wiarygodność finansową wobec kontrahentów. Dzięki dysponowaniu gotówką i płatnościom w terminie przedsiębiorca może negocjować u swoich dostawców rabaty za szybką płatność. Faktoring pomaga także w redukcji kosztów administracyjnych związanych z monitoringiem kontrahentów i ściąganiem należności.

Weryfikacja odbiorców

Zanim dojdzie do podpisania umowy faktoringowej, faktor przeprowadza weryfikację kontrahentów. Często przy pomocy dostępnych baz danych, czy też wywiadowni gospodarczych, firma faktoringowa bada i sporządza raport o sytuacji finansowej odbiorców potencjalnego klienta. W ten sposób określa, jakie są szanse na terminowe zapłaty poszczególnych faktur, co wpływa na ryzyko finansowania, a co za tym idzie - na jego finalny koszt. Weryfikacja kontrahentów pod względem wypłacalności i ewentualnych problemów windykacyjnych, jest szczególnie istotna w transakcjach eksportowych.

- Na polskim rynku widać również coraz większe zainteresowanie faktoringiem pełnym, czyli z ubezpieczeniem od niewypłacalności kontrahenta – i to nie tylko w przypadku nowych, niesprawdzonych, odbiorców. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej przekonują się, że warto ubezpieczać się również w transakcjach ze stałymi kontrahentami, gdzie nic nie wskazuje na możliwość wystąpienia jakichkolwiek problemów finansowych. Ubezpieczenie to forma przewidywania nieoczekiwanych wypadków – podsumowuje Jerzy Dąbrowski z Bibby Financial Services.

Źródło: Bibby Financial Services
 1

Czytaj także