Fitch obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski na ten rok do 1,8 proc.

Fitch obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski na ten rok do 1,8 proc.

Warszawa
Warszawa Źródło: Shutterstock / Georgios Tsichlis
Fitch Ratings obniżył prognozę PKB dla Polski do 1,8 proc. w 2020 z 3,3 proc. Agencja przewiduje odbicie gospodarki do 3,2% w 2021 roku.

„Cykliczny spadek wzrostu gospodarczego w Polsce pogłębi się z uwagi na redukcję wydatków w konsumpcji prywatnej, ograniczenie inwestycji i popytu zewnętrznego związane z pandemią COVID-19. Fitch obniżył realny wzrost PKB w 2020 z 3,3 proc. do 1,8 proc., by odzwierciedlić spodziewany spadek konsumpcji prywatnej do 2,5 proc. (w 2019: 3,9 proc.) i bliski neutralnemu wkład handlu do wzrostu. Wzrost gospodarczy odbije do 3,2 proc. w 2021 roku, gdy poprawi się konsumpcja prywatna i inwestycje” - czytamy w raporcie „Global Economic Outlook - March 2020”.

Według Fitcha, konsumpcja prywatna wzrośnie o 2,5 proc. w tym roku i o 4,4 proc. w roku przyszłym. Agencja wskazuje, że bank centralny może podnieść stopy procentowe w przyszłym roku. „NBP prawdopodobnie podwyższy stopy procentowe w przyszłym roku, gdy nastąpi odbicie w gospodarce. Biorąc pod uwagę negatywną presję na wzrost konsumpcji wynikającą z COVID-19, Fitch oczekuje spowolnienia inflacji do 2,8 proc. do końca 2020 r. i do 2,5 proc. w 2021 r”. - czytamy dalej.

Niższy globalny wzrost

Fitch Ratings obniżył także prognozę globalnego wzrostu PKB na ten rok do 1,3 proc. z 2,5 proc/. Prognoza dla gospodarki strefy euro została obniżona do -0,4 proc..

„Nasz bazowy scenariusz został agresywnie obniżony. Pomimo oczekiwanego odbicia gospodarki w Chinach od II kw. 2020 roku, wzrost spowolni do 3,7 proc. w całym roku. Prognozujemy spadek PKB we Włoszech na poziomie 2 proc. w tym roku, w Hiszpanii niemal o 1 proc. Nasz bazowy scenariusz nie zakłada pełnej skali zamknięć w innych europejskich krajach lub w USA (prace nad prognozami zakończono 16 marca). Ale nawet w obecnym scenariuszu oczekujemy, poziomu wzrostu na -0,4 proc w tym roku. Prognozujemy wzrost PKB USA na poziomie 1 proc w 2020 roku wobec prognozy sprzed wirusa 2 proc, a PKB w II kw. br. spadnie o 0,5 proc” - czytamy w raporcie „ Global Economic Outlook - March 2020”.

Prognozy dla poszczególnych państw

Prognozy na 2020 r. są następujące: dla Turcji: 3,7 proc, dla Australii: 1,2 proc, dla Szwajcarii: 0,3 proc, dla Niemiec: -0,3 proc. Według Fitcha, w 2021 r. gospodarka Niemiec wzrośnie o 1,6 proc, zaś w całej strefie euro - o 1,8 proc, zaś w gospodarce globalnej - o 3,3 proc.

Prognozy agencji dla USA to 1 proc i 1,9 proc odpowiednio w 2020 r. i w 2021, zaś dla Chin: 3,7 proc w br. i 7,2 proc w 2021 roku.

Czytaj też:
Wpływ koronawirusa na światową gospodarkę – najnowszy raport Dun&Bradstreet

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także