Nowa tarcza. Trzeba będzie iść na urlop, jeśli zażąda tego pracodawca

Nowa tarcza. Trzeba będzie iść na urlop, jeśli zażąda tego pracodawca

Urlop, zdjęcie ilustracyjne
Urlop, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Fotolia / fot. Kzeon
Nowa tarcza antykryzysowa pozwala pracodawcy na wysłanie pracownika na zaległy urlop bez jego zgody. Są w niej także zapisy dające sporo innych uprawnień pracodawcom.

Rząd Mateusza Morawieckiego przyjął w środę projekt nowej wersji tarczy antykryzysowej. Zawarto w niej sporo rozwiązań dotyczących stosunków pracodawca-pracownik. Poza daniem pracodawcy możliwości wysłania pracownika na zaległy urlop bez jego zgody są też możliwości zawieszenia wpłat na fundusze socjalne i niestosowania niektórych postanowień układów zbiorowych i regulaminów wynagradzania.

Projekt przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Ma zostać przegłosowany przez parlament i podpisany przez prezydenta, wówczas wejdzie w życie. Rządowy projekt zakłada utrzymanie miejsc pracy poprzez rozwiązania wspierające pracodawców.

Projekt doprecyzowuje zasady wykonywania pracy zdalnej. Znajduje się w nim także tymczasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września. Jadwiga Emilewicz tłumaczy, że pozwoli to pracodawcy wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody. Dzięki temu nie dojdzie do kumulacji niewykorzystanych urlopów z ubiegłych lat i tegorocznych.

Rząd pisze, że „pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego. Dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy”.

Projekt ogranicza (do poziomu 10-krotności minimalnego wynagrodzenia, które wynosi obecnie 2600 zł brutto miesięcznie) odprawy i odszkodowania w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy innej umowy o świadczenie usług.

W przypadku spadku obrotów lub sporego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń projekt daje możliwość niestosowania postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.

Czytaj też:
Rząd zapłaci karne odsetki kredytowe za przedsiębiorcę. Kolejne rozwiązania tarczy antykryzysowej przyjęte
Czytaj też:
Rząd chce chronić polskie firmy przed przejęciem. KE i amerykańscy inwestorzy zaniepokojeni