Dobrze płatna praca. Które sektory w UE płacą dobrze, które gorzej?

Dobrze płatna praca. Które sektory w UE płacą dobrze, które gorzej?

Polscy informatycy robią furorę na świecie (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Eurostat (europejskie biuro statystyczne) zebrało sektory gospodarcze, w których zarobki są najwyższe i zderzyło je z tymi, w których pensje i wynagrodzenia znalazły się na przeciwległym biegunie. Gdzie i na czym można zarobić najlepiej?

Wysokość zarobków różni się znacznie w zależności od rodzaju działalności gospodarczej. Które sektory mają szczególnie wysokie, a które niskie zarobki? Jak różnią się one w zależności od kraju? Jakie są te wysoko i nisko płatne sektory, mierzone średnimi miesięcznymi zarobkami brutto w euro?

Branża IT dominuje w całej Europie

Branża informacyjno-komunikacyjna (czyli IT) była najlepiej płatnym sektorem w dwunastu z 27 państw członkowskich UE i była druga w kolejnych czterech.

Sektory z najlepszymi i najgorszymi zarobkami

Średnie miesięczne zarobki brutto były wysokie również w kategorii „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa”. Chociaż był to najlepiej płatny sektor „tylko” w czterech państwach członkowskich (we Francji, na Węgrzech, na Malcie i w Szwecji), zajął drugie miejsce w szesnastu i trzecie w sześciu państwach członkowskich.

Innym sektorem o wysokich dochodach był sektor „Dostawy energii elektrycznej, gazu, pary i klimatyzacji”, który był najlepiej płatnym sektorem w sześciu państwach członkowskich i drugim co do wielkości w kolejnych dwóch.

Gdzie płacą niewiele?

Na drugim końcu rankingu znalazła się „Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi”, która została wskazana jako branża o najniższych wynagrodzeniach we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Grecji, Malty i Słowenii (drugie miejsce w rankingu) oraz Chorwacji (trzecie miejsce).

„Usługi administracyjne i pomocnicze” uplasowały się na drugim miejscu w rankingu najniższych zarobków w większości państw członkowskich (12 z 27), a na najniższym w sumie w trzech krajach (Grecja, Chorwacja i Słowenia).

Budownictwo słabo płaci. Chociaż nie w Polsce

„Edukacja” była najlepiej płatną działalnością gospodarczą w Luksemburgu i drugą na Cyprze, natomiast sektor „Handlu i napraw pojazdami silnikowymi i motocyklami” był średnio najlepiej opłacany w Grecji. Z kolei należał do branż o niskich dochodach w większości pozostałych państw członkowskich.

W większości państw członkowskich zarobki w kategorii „Budownictwo” znalazły się w środku stawki, przy czym najwyższe miejsce zajął ten sektor w Polsce (szóste), a siódmy był w Estonii, na Łotwie, w Holandii i Szwecji. Z kolei sektor budowlany był najniżej opłacany na Malcie, a także należał do najniżej opłacanych branż w Chorwacji i Rumunii (drugie miejsce od dołu), a także na Węgrzech, w Portugalii i Słowenii (trzecie miejsce od dołu).

Czytaj też:
Żabka inwestuje w pełni zautomatyzowane centrum logistyczne k. Radzymina pod Warszawą

Źródło: Eurostat
+
 0

Czytaj także