„Kroczek w drodze do normalizacji polityki pieniężnej”. NBP wstrzymuje kredyty wekslowe

„Kroczek w drodze do normalizacji polityki pieniężnej”. NBP wstrzymuje kredyty wekslowe

Adam Glapiński
Adam Glapiński Źródło:Newspix.pl / TEDI
NBP ogłosił, że od 19 października przestaje oferować bankom kredyty wekslowe. To kolejna decyzja, która może być rozumiana jako próby walki z rosnącą inflacją.

Na stronach we wtorek 19 października pojawiła się krótka i lakoniczna informacja:

„Narodowy Bank Polski informuje, iż w dniu 19 października 2021 r. Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję o zaprzestaniu oferowania bankom kredytu wekslowego. Decyzja powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Co to w zasadzie oznacza? NBP udostępnił kredyty wekslowe bankom 10 kwietnia 2020 roku, by pomóc w walce z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Jak opisywał wówczas bank centralny, kredyty wekslowe były „kolejnym instrumentem (...) umożliwiający bankom pozyskanie dodatkowej płynności na konkretny cel”.

„W ocenie NBP, w obecnych uwarunkowaniach, kluczowe jest utrzymanie płynności przedsiębiorstw i ich zdolności do bieżących rozliczeń z innymi podmiotami. Wymaga to utrzymania dostępu przedsiębiorstw do kredytu obrotowego” – przekonywał wówczas bank centralny.

„Kroczek w drodze do normalizacji polityki pieniężnej”. Analitycy po decyzji NBP

Na koncie Analizy Pekao, prowadzonego przez bank Pekao SA, tak podsumowano tę decyzję:

„Na koniec dnia informacja ze strony NBP o zaprzestaniu oferowania kredytu wekslowego. Kolejny kroczek w drodze do normalizacji polityki pieniężnej. Taki malutki”.

Kredyty wekslowe umożliwiły bankom refinansowanie kredytów udzielonych przedsiębiorstwom sektora niefinansowego. Weksle, które banki pozyskują jako zabezpieczenie kredytów udzielanych przedsiębiorstwom, będą mogły zostać zdyskontowane w NBP.

Czytaj też:
Kolejne banki centralne pod presją. Globalna gospodarka nadal pod znakiem inflacji