Narodowy Bank Polski i Ukrainy z prestiżową nagrodą. NBP za dbałość o wartość złotego

Narodowy Bank Polski i Ukrainy z prestiżową nagrodą. NBP za dbałość o wartość złotego

Prezes NBP Profesor Adam Glapiński
Prezes NBP Profesor Adam Glapiński Źródło:NBP
Znamy laureatów dziesiątej edycji nagrody Central Banking’s Currency Manager Award. Wśród nagrodzonych są Narodowy Bank Polski i jego ukraiński odpowiednik.

Narodowy Bank Polski poinformował o otrzymaniu nagrody potwierdzającej skuteczność dbania o wartość polskiej waluty i zarządzanie pieniądzem przez Narodowy Bank Polski – Central Banking’s Currency Manager Award. Nagroda została przyznana za zarządzanie pieniądzem w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. NBP i NBU zostały docenione za zdecydowaną i szybką reakcję – czytamy w komunikacie Narodowego Banku Polskiego.

– W imieniu Narodowego Banku Polskiego, którym mam zaszczyt kierować, pragnę wyrazić radość, że laureatami najnowszej edycji nagrody Central Banking’s Currency Manager Award zostały dwa, ściśle ze sobą współpracujące banki centralne – Narodowy Bank Polski oraz Narodowy Bank Ukrainy. Jest to nagroda potwierdzająca skuteczność dbania o wartość polskiej waluty i zarządzanie pieniądzem przez Narodowy Bank Polski – powiedział prezes NBP Adam Glapiński.

Współpraca między bankami centralnymi Polski i Ukrainy

Jury nagrody dostrzegło zacieśnienie się współpracy banków narodowych Polski i Ukrainy, które można było zaobserwować już w pierwszych dniach po wybuchu wojny w Ukrainie.

W reakcji na kryzys wywołany rosyjską agresją Narodowy Bank Polski podjął szereg działań pomocowych mających na celu wsparcie obywateli Ukrainy poprzez ułatwienie bankowi centralnemu Ukrainy utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemu finansowego, takich jak: linia swapowa na parze USD/UAH do wysokości 1 mld USD, pomoc rzeczowa, włączenie kwestii poparcia dla Ukrainy do agendy prac międzynarodowych instytucji, czy wreszcie program wymiany hrywien na złote, skierowany do obywateli ukraińskich uciekających przed wojną – powiedział Adam Glapiński.

– Dzięki tej ostatniej inicjatywie, w okresie od 25 marca do 9 września 2022 r. przeszło 100 tys. uchodźców z Ukrainy wymieniło hrywny na złote, uzyskując środki na utrzymanie i przeżycie w tych najtrudniejszych dla ich kraju chwilach. Ta bezprecedensowa operacja pomocowa stała się wzorem do naśladowania dla innych krajów europejskich – dodał prezes NBP.

Central Banking Awards, czyli co?

Nagrody Bankowości Centralnej są wyrazem uznania dla doskonałości społeczności, która stanęła w obliczu poważnych wyzwań politycznych i operacyjnych w obliczu zwiększonej presji inflacyjnej, szybkich zmian technologicznych i zmian środowiskowych. Wiele instytucji dokonało również znaczących ulepszeń w zakresie zarządzania, operacji, komunikacji, ekonomii, waluty, rezerw i możliwości infrastruktury rynkowej. W 2023 Central Banking Awards zostały przyznane po raz dziesiąty.

Czytaj też:
Glapiński: Całe życie żyłem skromnie i ubogo, ale szczęśliwie
Czytaj też:
Glapiński: Mam dobre wiadomości. Na koniec roku inflacja będzie jednocyfrowa

Źródło: Narodowy Bank Polski