Glapiński przed Trybunałem Stanu? NBP publikuje opinię prawną

Glapiński przed Trybunałem Stanu? NBP publikuje opinię prawną

Prezes NBP Adam Glapiński
Prezes NBP Adam Glapiński Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Nie ustają głosy na temat potencjalnego pomysłu postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Bank centralny opublikował kolejną opinię prawną.

Politycy nowej sejmowej większości powtarzają zapowiedzi o możliwym procesie, który miałby doprowadzić prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunał Stanu. Do sprawy ponownie odniósł się sam bank centralny, który opublikował fragment opinii prawnej.

Glapiński przed Trybunał Stanu? NBP odpowiada

Na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego opublikowany został fragment opinii prawnej prof. dr hab. Huberta Izdebskiego przygotowanej dla NBP.

„Konstytucja RP przewiduje odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu m.in. Prezesa NBP – za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie urzędowania (art. 198 ust. 1). W ustawie o Trybunale Stanu wskazuje się przy tym, że odpowiedzialność ta obejmuje czyny, którymi Konstytucja lub ustawa została naruszona choćby nieumyślnie (art. 3). Nie może ulegać wątpliwości, że odpowiedzialność konstytucyjna nie obejmuje naruszenia aktów tego rodzaju, co Regulamin Rady Polityki Pieniężnej czy Regulamin Zarządu NBP” – czytamy w opinii.

„Odpowiedzialność konstytucyjna (…), jak odpowiedzialność karna, charakter indywidualny, a osobie podlegającej tej odpowiedzialności, aby doprowadzić do jej ukarania, trzeba udowodnić winę, co najmniej nieumyślną. W rezultacie, za wykluczoną należy uznać odpowiedzialność konstytucyjną Prezesa NBP za udział w charakterze przewodniczącego organu kolegialnego (w tym przypadku, odpowiednio Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP)” – napisano dalej.

„Regulamin Rady Polityki Pieniężnej, ze względu zarówno na wykonawczy charakter tego regulaminu w stosunku do Ustawy NBP oraz zakres odnoszący się do trybu działania Rady (…), nie może być potraktowany jako źródło i wobec tego podstawa do korzystania przez członków Zarządu NBP – tym bardziej korzystania bezwarunkowego – z prawa do uzyskiwania (kopii) protokołów z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej. Dopuszczalność przekazania określonemu członkowi Zarządu NBP kopii danego protokołu z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej powinna być ustalana w każdej takiej sprawie na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych w powiązaniu z § 11 ust. 4 in fine odsyłającym do § 12 ust. 3 regulaminu Rady Polityki Pieniężnej”. – napisał także prof. dr hab. Hubert Izdebski.

Czytaj też:
Trybunał Stanu dla Glapińskiego? Tusk i Hołownia nie chcą „naruszać reputacji Polski”
Czytaj też:
Glapiński przed Trybunałem Stanu? „Obserwator Finansowy” publikuje wyniki ankiety

Źródło: Narodowy Bank Polski