Rząd przyjmie harmonogram wprowadzania euro

Rząd przyjmie harmonogram wprowadzania euro

Dodano:   /  Zmieniono: 
M.Stelmach/Wprost 
Na wtorkowym posiedzeniu rządu Rada Ministrów ma przyjąć opracowany przez Ministerstwo Finansów harmonogram wprowadzenia w Polsce wspólnej unijnej waluty.

W piątek przyjęcie harmonogramu w wersji zaproponowanej przez MF zarekomendował Komitet Europejski Rady Ministrów. Dokument określa działania przygotowujące Polskę do przyjęcia euro.

Jak mówiła niedawno wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska, Polska podejmie rozmowy z Komisją Europejską w sprawie euro, gdy tylko premier i rząd zatwierdzą harmonogram. Dodała, że dokument opisuje cztery etapy procesu przyjmowania euro.

Pierwszy etap to okres przed wejściem do systemu ERM2. Drugi to czas przebywania w systemie ERM2 do momentu podjęcia decyzji przez KE w sprawie przyjęcia Polski do strefy euro. Trzeci etap to czas od momentu podjęcia tej decyzji do początku 2012 r., kiedy euro formalnie zastąpi złotego. Czwarty etap opisuje początkowy okres przebywania Polski w strefie euro.

Wiceminister powtórzyła, że Polska powinna wejść do systemu ERM2 w pierwszej połowie 2009 r., tak aby decyzja o przyjęciu nas do strefy euro mogła zapaść w  połowie 2011 r.

Przed zmianą lokalnej waluty na euro każdy kraj musi spełnić tzw. kryteria z  Maastricht. Inflacja nie może być wyższa niż 1,5 pkt proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie inflacja była najniższa. Długoterminowe stopy procentowe nie mogą przekraczać więcej niż o 2 pkt proc. średniej stóp procentowych w trzech krajach UE o najniższej inflacji.

Ponadto dług publiczny nie może przekraczać 60 proc. PKB, a deficyt budżetowy - 3 proc. PKB. Moment wejścia do strefy euro poprzedza uczestnictwo w  mechanizmie ERM2, gdy przez dwa lata dana waluta jest już związana z euro, a jej kurs może się wahać w stosunku do euro tylko o plus/minus 15 proc.

ND, PAP