Za 60 mln euro Jessica odnowi Katowice

Za 60 mln euro Jessica odnowi Katowice

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pieniądze z inicjatywy JESSICA przyczynią się do rewitalizacji śląskich miast. W piątek w Katowicach umowę inaugurującą jej realizację podpisali marszałek województwa śląskiego i przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, podjętą w celu odnowy zaniedbanych i zdegradowanych obszarów miast oraz pobudzenia ich rozwoju gospodarczego i społecznego.

Ponieważ potrzeby w tym zakresie są duże, a środki - ograniczone, zarząd województwa śląskiego zdecydował o przeznaczeniu części funduszy dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na uruchomienie inicjatywy JESSICA. Pula środków na ten cel to 60 mln euro, z czego 51 mln euro to dofinansowanie z Unii Europejskiej, zaś 9 mln - wkład własny z budżetu państwa.

- To projekt, który pozwala finansować zadania z dziedziny rewitalizacji miast, zaś pieniądze po wykorzystaniu wracają do nas. W odróżnieniu od zwykłej dotacji unijnej, która jest jednorazowym wsparciem zadania, tu mamy wsparcie już nie dotacyjne, tylko pożyczkowo - poręczeniowe dla podmiotów, które chcą rewitalizować nasze miasta. Po zwrocie te pieniądze będą ponownie uruchamiane dla innych podmiotów - powiedział marszałek województwa Bogusław Śmigielski.

- To przejaw zmiany taktyki Unii Europejskiej, wprowadzony jeszcze przed kryzysem. Postanowiono powoli wprowadzać innego typu instrumenty finansowe, żeby nie bazować tylko na dotacjach - pieniądzach darowanych bezzwrotnie, ale by stwarzać instrumenty inżynierii finansowej. Zdajemy sobie sprawę, że wcześniej czy później tych pieniędzy będzie mniej - komentuje eurodeputowany Jan Olbrycht.

Na wsparcie w ramach inicjatywy JESSICA mogą liczyć takie projekty, jak przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych, w których będą mogły mieścić się np. galerie, teatry, sale koncertowe, kina czy centra konferencyjne. Aby zwiększyć ich rentowność, można wydzielić w nich przestrzeń na cele komercyjne.

Wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach tej inicjatywy są m.in. samorządy lub podmioty z ich udziałem, szkoły wyższe, kościoły, spółdzielnie mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, wspólnoty mieszkaniowe czy podmioty utworzone w ramach partnerstwa publiczno - prawnego.

Podpisanie umowy i towarzysząca mu konferencja odbyły się w piątek w budynku dawnej pralni i magla w zabytkowym osiedlu robotniczym Nikiszowiec w Katowicach, który - po przejęciu przez miasto - przechodzi właśnie proces rewitalizacji z wykorzystaniem środków unijnych. Po zakończeniu prac siedzibę będzie tam miała filia Muzeum Historii Katowic - Dział Etnologii Miasta.

PAP, PP

 0

Czytaj także