188 projektów w Programie Współpracy Litwa-Polska-Rosja

188 projektów w Programie Współpracy Litwa-Polska-Rosja

Dodano:   /  Zmieniono: 
188 projektów z Polski, Litwy i Rosji wpłynęło na program transgranicznej współpracy między tymi krajami. Jego celem jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wzrostu jakości życia mieszkańców na obszarze o powierzchni ponad 157 tys. km kw.
Całkowity budżet Programu Transgranicznej Współpracy Litwa-Polska-Rosja wynosi 176 mln euro; finansują go Komisja Europejska (132 mln euro) i Federacja Rosyjska (44 mln euro). Projekty w ramach tego programu mogą być realizowane do 2016 r. Wnioski, które wpłynęły na pierwsze wezwanie, będą rozpatrzone w  przyszłym roku. Do podziału jest kwota w wysokości 61 mln euro. Ponad połowę (52 proc.) stanowią projekty z Polski, z Rosji - 22 proc., z Litwy - 26 proc. Projekty mogą być dofinansowane w wysokości do 90 proc. kosztów.

Do priorytetów programu należą: rozwój i ochrona środowiska naturalnego, zapewnienie lepszej dostępności regionu poprzez poprawę infrastruktury oraz pomoc w rozwoju społeczno-gospodarczym i  przestrzennym obszarów objętych programem (chodzi o edukację, rozwój turystyki, rynku pracy, potencjału ludzkiego oraz konkurencyjność MSP). Kolejnym priorytetem programu jest wsparcie współpracy międzyludzkiej na tym terenie.

We wtorek w Sopocie odbywa się Roczna Konferencja Programu. Uczestniczy w niej ok. 200 osób z tych Polski, Litwy i Rosji. Na Litwie Program obejmuje okręgi: Kłajpedy, Mariampola, Taurogów i jako przyległe okręgi: Olity, Kowna, Telszy i Szawli. W Rosji program obejmuje Obwód Kaliningradzki. W Polsce z programu mogą korzystać okręgi w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i mazowieckim.

W programie mogą uczestniczyć m.in. władze lokalne i regionalne, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe.

zew, PAP

 0

Czytaj także