Polacy: sytuacja na rynku pracy? Jest źle

Polacy: sytuacja na rynku pracy? Jest źle

Dodano:   /  Zmieniono: 
sxc 
75 proc. Polaków negatywnie ocenia sytuację na rynku pracy - to o 8 proc. więcej niż w marcu ubiegłego roku. Natomiast pozytywnie postrzega ją 6 proc., czyli o 1 proc. więcej - wynika z badania przeprowadzonego przez ośrodek CBOS.
Odsetek osób określających sytuację na rynku pracy w kraju jako ani dobrą, ani złą spadł o 7 proc., do 16 proc. Natomiast 3 proc. nie ma zdania na ten temat. "Analizując opinie respondentów uzyskane w ostatnich dziesięciu latach po raz kolejny obserwujemy, iż społeczne oceny w dużej mierze odzwierciedlają rzeczywistą sytuację na rynku pracy w Polsce. Ponadto są one zbieżne z ogólnymi nastrojami Polaków. Pogorszenie odnotowanych w tym miesiącu ocen sytuacji na rynku pracy jest zatem w dużym stopniu powiązane ze wzrostem negatywnych opinii na temat sytuacji w kraju" - napisano w komentarzu do badania.

Obecnie co piąty ankietowany (21 proc.) określa sytuację na krajowym rynku pracy jako bardzo złą, a ponad połowa (54 proc.) - jako złą. Z badania wynika, że od marca ubiegłego roku na gorsze zmieniły się również opinie o rozwoju sytuacji na rynku pracy w Polsce w ciągu najbliższego roku. "Wyraźnie wzrosła (o 13 punktów, do 35 proc.) liczba respondentów przekonanych o pogorszeniu się w najbliższym roku sytuacji na krajowym rynku pracy. Poprawy w tym względzie oczekuje jedynie 12 proc. badanych (spadek o 5 punktów). Ubyło również ankietowanych, którzy sądzą, iż sytuacja na rynku pracy w Polsce pozostanie stabilna (o 9 punktów, do 44 proc.)" - napisano.

Od ubiegłego miesiąca pogorszeniu uległy również oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Większość badanych (wzrost z 60 proc. do 64 proc.) twierdzi, że w ich miejscu zamieszkania lub okolicy praca jest trudno dostępna albo nie ma jej wcale. Minimalnie mniejszy niż w lutym jest odsetek osób oceniających, że w ich okolicy nie ma większych problemów ze znalezieniem jakiegoś zatrudnienia (32 proc.). Możliwość otrzymania satysfakcjonującej pracy w rejonie swojego miejsca zamieszkania dostrzega jedynie 1 proc. ankietowanych - to zdecydowanie najgorszy wynik w ciągu ostatnich kilku lat.

Z badania wynika także, że od lutego nieznacznie pogorszyły się opinie pracowników o bezpieczeństwie ich zatrudnienia. "Mimo to nadal większość zatrudnionych (60 proc.) twierdzi, że nie obawia się utraty pracy, natomiast poczucie zagrożenia towarzyszy nieco ponad jednej trzeciej (36 proc.)" - napisano w komunikacie.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-9 marca 2011 roku na liczącej 950 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

pap, ps