Nowe szpitale będą musiały być spółkami

Nowe szpitale będą musiały być spółkami

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Kilkadziesiąt poprawek wprowadził w czwartek późnym wieczorem Senat do ustawy o działalności leczniczej, kluczowej w rządowym pakiecie zdrowotnym. W głosowaniu przepadły najważniejsze poprawki PiS, w tym wniosek o odrzucenie ustawy w całości.
Za przyjęciem ustawy z poprawkami zagłosowało 50 senatorów, przeciw było 31, jedna osoba się wstrzymała. Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm. W głosowaniu odrzucono m.in. poprawkę PiS, zakazującą - zgodnie z postulatami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych - zatrudniania pielęgniarek w szpitalach na podstawie kontraktów. Pielęgniarki z OZZPiP przez dziewięć dni protestowały w tej sprawie w Sejmie. Swoje postulaty przedstawiły podczas spotkania z prezydentową Anną Komorowską. Oczekują też na rozmowę z prezydentem Bronisławem Komorowskim.

Poprawki PiS odrzucone

Większość senatorów była też przeciw poprawce PiS, która określała, że procentowy udział samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych wykonujących działalność leczniczą łącznie ma wynosić 100 proc. Gdyby ta poprawka nie uzyskała poparcia senatorów, PiS chciał, by było to nie mniej niż 75 proc. Również tę poprawkę Senat odrzucił.

Nie przeszła też poprawka utrzymująca przywileje dotyczące czasu pracy pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki oraz medycyny sądowej i prosektoriów. Czas pracy tych pracowników medycznych zostanie wydłużony po trzyletnim okresie przejściowym, czyli od 1 lipca 2014 r. Senat w stosunku do ustawy przyjętej przez Sejm przedłużył ten okres o dwa miesiące, o tyle samo wydłużył też vacatio legis ustawy. W ustawie zachowano natomiast przywileje dotyczące czasu pracy innych pracowników medycznych.

Samorządy będą musiały zapłacić

Ustawę o działalności leczniczej, która reguluje m.in. kwestię przekształceń szpitali, Sejm uchwalił 18 marca. Nie wprowadza ona obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki (pierwszy pakiet ustaw zdrowotnych PO z 2008 r. zakładał, że miały być one przekształcone obligatoryjnie). Zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku samorządy w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową) lub jego likwidacji.

Ustawa o działalności leczniczej uniemożliwia tworzenie nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadku powstania nowego zakładu w drodze połączenia co najmniej dwóch innych. Oznacza to, że nowo powstałe szpitale będą musiały być spółkami. Przekształcenie szpitala w spółkę będzie mogło być dokonane bez konieczności uprzedniej likwidacji spzoz. Spółka powstała w wyniku przekształcenia będzie następcą prawnym spzoz, przejmując jego prawa i obowiązki.

Umorzą im

Samorządy, które zdecydują się na przekształcenie szpitali w spółki, będą mogły skorzystać z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych. Podmioty tworzące szpitale-spółki otrzymają dotację w wysokości wartości umorzonych w wyniku ugody kwoty głównej lub odsetek z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych oraz wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych pozostałych do spłaty.

zew, PAP

 0

Czytaj także