Inflacja wzrośnie, dług już zwiększyli

Inflacja wzrośnie, dług już zwiększyli

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
Wzrostu cen swoich produktów najbardziej spodziewają się wytwórcy żywności, branża tekstylna i odzieżowa oraz w przemysł chemiczny. Natomiast redukcję cen zapowiadają producenci komputerów i urządzeń elektronicznych - poinformował instytut BIEC. Pod koniec stycznia znacznie wzrosło zadłużenie Skarbu Państwa.
W kwietniu 2011 roku Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) instytutu, prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, ponownie wzrósł. "W gospodarce w dalszym ciągu utrzymuje się podwyższona presja inflacyjna, choć działanie czynników związanych z oczekiwaniami producentów co do możliwości dalszego podnoszenia cen wyraźnie osłabło" - poinformował instytut BIEC.

Wzrost oczekiwań inflacyjnych konsumentów na ogół podąża za inflacją i  jest konsekwencją odczuwalnego w gospodarstwach domowych dotychczasowego wzrostu cen. Ewentualny wzrost inflacji w efekcie podwyższonych oczekiwań inflacyjnych konsumentów pojawi się jedynie w  sytuacji wzrostu wynagrodzeń i świadczeń społecznych. Instytut BIEC uspokaja, że na razie czynnik ten nie stanowi znacznego zagrożenia. Podkreśla jednak, że zbliżający się okres kampanii wyborczej sprzyja nasilaniu żądań płacowych i ich zaspokajaniu.

Instytu BIEC poinformował, że w dalszym ciągu obserwuje wysoki poziom oczekiwań przedsiębiorców dotyczący wzrostu cen na produkowane przez nich produkty. "Tendencję do podnoszenia cen obserwujemy u większości producentów od początku ubiegłego roku, zaś w pierwszych dwóch miesiącach 2011 roku oczekiwania te podniosły się niemal trzykrotnie. W  marcu 2011 r. rosły one jednak zdecydowanie wolniej, co może być zapowiedzią ograniczenia presji inflacyjnej" - podał BIEC. Najsilniejsze oczekiwania wzrostu cen dominują u producentów żywności, w branży tekstylnej i odzieżowej oraz w przemyśle chemicznym. Z  kolei w branży farmaceutycznej oczekiwania ustabilizowały się. Natomiast redukcję cen zapowiadają przedstawiciele producentów komputerów i urządzeń elektronicznych.

Z danych instytutu wynika też, że na koniec stycznia 2011 roku znacznie wzrosło zadłużenie skarbu państwa.

zew, PAP