"Solidarność" nie chce podatku od miedzi. "Będziemy go skarżyć"

"Solidarność" nie chce podatku od miedzi. "Będziemy go skarżyć"

Dodano:   /  Zmieniono: 
"Solidarność" nie chce, by miedź została dodatkowo opodatkowana (fot. Wikipedia) 
Jeżeli ustawa o podatku od niektórych kopalin wejdzie w życie, to Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zaskarży ją do Trybunału Konstytucyjnego - poinformował rzecznik prasowy przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Wojciech Gumułka. Gumułka wskazał, że obradująca w Białymstoku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" sprzeciwiła się założeniom ustawy o podatku od niektórych kopalin.

"W przyjętej dziś uchwale związkowcy uznali, iż ustawa o podatku od niektórych kopalin narusza >zasady stabilności i równości podmiotów gospodarczych wobec prawa<. Komisja Krajowa zdecydowała, że w przypadku wejścia w życie ustawy skieruje do  Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie jej zgodności z Konstytucją" - napisał rzecznik w specjalnym oświadczeniu.

Projekt ustawy wprowadzającej podatek od niektórych kopalin Rada Ministrów przyjęła 17 stycznia - zakłada on minimalną stawkę podatkową w wysokości 0,5 proc. średniej ceny miedzi, a maksymalną na poziomie 16 tys. zł za tonę. Zgodnie z dokumentem podatek przyniesie w 2012 r. budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach po ok. 2,2 mld zł.

Wielkość dochodów budżetowych z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin uzależniona będzie od trzech czynników - tj. od wartości surowców na rynku światowym, od kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są notowane na giełdzie, oraz od wolumenu wydobycia. Podstawą opodatkowania będzie ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie. Wysokość podatku za dany miesiąc będzie stanowiła suma iloczynów: ilości miedzi, wyrażonej w tonach oraz stawki podatkowej oraz ilości srebra, wyrażonej w kilogramach oraz  stawki podatkowej.

Przeciw wprowadzeniu podatku protestuje Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność" w KGHM, która 20 stycznia wprowadziła w swoich strukturach pogotowie strajkowe. Według górników proponowany w projekcie ustawy podatek od kopalin zagraża funkcjonowaniu KGHM i jest dużo wyższy niż w innych krajach wydobywających miedź. Związkowcy chcą m.in., aby podatek zaliczać do  kosztów uzyskania przychodu, proponują też trzyletnie vacatio legis dla nowej ustawy. Z wysokością podatku nie zgadza się również zarząd województwa dolnośląskiego, uważając, że nowa danina uderzy w kondycję finansową KGHM i regionu. Zamierza w tej sprawie wysłać swoje stanowisko do  prezydenta, rządu i parlamentarzystów.

PAP, arb