Sąd: za ciepłą altanę nie trzeba płacić podatku

Sąd: za ciepłą altanę nie trzeba płacić podatku

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Ocieplenie ścian altany to za mało, by płacić za nią podatek (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Właściciel działkowej altany nie zapłaci podatku tylko z tego powodu, że ociepli jej ściany - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Ocieplenie nie spowoduje bowiem, że powierzchnia altany zwiększy się ponad dopuszczalne normy pozwalające na zwolnienie z podatku.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił decyzję wójta jednej z gmin, który nakazał zapłatę podatku właścicielowi altany na  działce, gdy ten ją ocieplił. Powodem opodatkowania nie był sam fakt ocieplenia, tylko to, że z tego powodu powierzchnia altany zwiększyła się. Do czasu ocieplenia altana miała powierzchnię 35 metrów kw. To  maksymalna powierzchnia, przy której altana na działce położonej poza miastem może być jeszcze zwolniona z podatku od nieruchomości (w mieście dopuszczalna norma to 25 metrów kw). Jednak w sprawie, która trafiła na  wokandę poznańskiego sądu, wójt gminy ustalił, że na skutek ocieplenia altanie przybyło prawie 3 metry - i dlatego nakazał zapłatę podatku.

Właściciel altany odwołał się do samorządowego kolegium odwoławczego, ale ono utrzymało decyzję wójta w mocy. Argumentowało, że zgodnie z prawem budowlanym przez powierzchnię zabudowy należy rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, a samą powierzchnię wyznacza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na  powierzchnię terenu.

Mężczyzna zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Sąd w wyroku z 14 marca (sygn. III SA/Po 996/11) uchylił decyzję samorządowego kolegium odwoławczego. Powierzchnia użytkowa powinna być ustalana na podstawie obmiaru powierzchni budynku po wewnętrznej, a nie zewnętrznej długości ścian - stwierdził sąd, powołując się na art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Niewątpliwie na skutek ocieplenia ścian altany powiększyła się powierzchnia, którą altana zajmuje w terenie - stwierdził poznański sąd. Nie mogło to jednak zwiększyć jej powierzchni użytkowej, czyli powierzchni budynku wyliczonej na podstawie fizycznego obmiaru jego powierzchni po wewnętrznej długości ścian - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wyrok jest nieprawomocny, co oznacza, że strony mogą jeszcze złożyć od niego skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PAP, arb

 1

Czytaj także