"Gaz łupkowy musi się opłacać - innej możliwości nie ma"

"Gaz łupkowy musi się opłacać - innej możliwości nie ma"

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Mikołaj Budzanowski i Grażyna Piotrowska-Oliwa (fot. PAP/Radek Pietruszka)
Eksploatacja gazu łupkowego musi przynosić wymierne korzyści mieszkańcom terenów, na których się go wydobywa - podkreślali uczestnicy dyskusji o gazie łupkowym, zorganizowanej przez Pracodawców RP.
Minister skarbu Mikołaj Budzanowski zaznaczył, że wydobycie gazu łupkowego musi gwarantować korzyści dla wszystkich.  -W USA lokalne społeczności są mocno zaangażowane w cały proces inwestycyjny, mieszkańcy okolicy są zatrudniani w transporcie, budowie gazociągów i  przy wydobyciu - mówił Budzanowski, dodając, że "oni wiedzą, że na tym zyskają". - W dyskusji wokół gazu z łupków nie możemy popełnić pewnego błędu, który został zrobiony podczas dyskusji o elektrowni jądrowej, kiedy zapomniano o tym, że istnieje lokalna społeczność i nie podjęto odpowiedniego dialogu. W związku z tym doszło do referendum, w którym ta  społeczność się zbuntowała i zagłosowała na "nie" - dodał minister skarbu.

"Lokalne społeczności muszą na tym zarobić"

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk przypomniał, że  pojawiają się już obawy dotyczące eksploatacji gazu z łupków, rośnie grupa jej przeciwników. - Nie dlatego, że media rozpowszechniają demagogiczne argumenty, ale w wielu przepadkach stosowana jest niedobra praktyka przez firmy poszukiwawcze - podkreślił. Dodał następnie, że poprzez właściwą politykę informacyjną powinno dotrzeć się do społeczeństwa, pokazywać, że nie ma tu większego zagrożenia dla  środowiska. - Z doświadczeń na Pomorzu ważne jest np. jednoznaczne określenie postępowania z płynem po szczelinowaniu - dziś społeczności lokalne i służby ochrony środowiska zadają pytanie, czy ten płyn to  ściek czy odpad, z którymi postępowanie jest regulowane odmiennie -  mówił Struk. - Nierozwiązanie tych kwestii generuje liczne konflikty. Lokalne społeczności muszą widzieć zyski z wydobycia i powinny być one przedstawiane już na etapie poszukiwań - zaznaczył.

Rząd chce pomóc

- Rząd pracuje nad usunięciem przeszkód inwestycyjnych, związanych z  kwestiami własnościowymi złoża, dobrym rozwiązaniem kwestii środowiskowych oraz nad sprawiedliwym podziałem korzyści, który musi polegać na tym, że samorządy, lokalne społeczności będą korzystać na  takich samych warunkach, jak inni beneficjenci - zapewniał z kolei wiceminister środowiska Piotr Woźniak. - My dziś inwestorom musimy ułatwiać prowadzenie działalności w  sektorze wydobywczym, najgorszą rzeczą byłoby zaproponowanie takich rozwiązań, które de facto wstrzymałyby nasz główny, zasadniczy cel, czyli wydobycie gazu z łupków - dodał Budzanowski. Jego zdaniem realne jest uruchomienie w Polsce na przełomie lat 2014 i 2015 co najmniej jednej kopalni gazu z łupków, opartej o sześć do 12 odwiertów. - Nie  wierzę nikomu, kto by dzisiaj próbował udowodnić, że nie jest w stanie tego przeprowadzić z różnych przyczyn - przekonywał.

"Im szybciej zaczniemy wiercić, tym szybciej zaczniemy zarabiać"

Przedstawiciele spółek zainteresowanych wydobyciem podkreślali z  kolei, że opublikowane przez Państwowy Instytut Geologiczny szacunki zasobów gazu w żadnym wypadku nie są rozczarowaniem. - To jest projekt cywilizacyjny, nie tylko biznesowy - podkreślała prezes PGNiG Grażyna Piotrowska-Oliwa. - Odpowiedź na pytanie, kiedy zaczniemy na tym zarabiać, jest stosunkowo prosta: im szybciej zidentyfikujemy możliwości, im więcej będziemy wiedzieli, im więcej zainwestujemy i zrobimy odwiertów w jak najkrótszym czasie, tym szybciej zarobimy - dodała.

Tomasz Tarnowski z Petrolinvestu podkreślał z kolei, że liczby podane przez PIG to zasoby opłacalne przemysłowo w wydobyciu. - Raport wskazuje, że  wartości perspektywiczne mogą sięgnąć 1,9 bln m sześc., więc uszczegółowienie zasobów do 700 mln m jest bardzo dobrą wiadomością -  ocenił. Podkreślił też, że o zainteresowaniu tematem świadczy fakt, iż w  2011 r. na rynku wtórnym cena 1 km kw. koncesji sięgała 65 tys. dol. Zbigniew Paszkowicz z Lotosu też ocenił, że szacunki PIG nie są powodem do rozczarowania, zwłaszcza, że obecnie polem potencjalnych największych zysków jest wydobycie surowców, a nie ich przeróbka. - W tym roku chcemy przeprowadzić trzy odwierty w poszukiwaniu gazu z łupków, z  czego dwa na Bałtyku oraz jeden lądowy na Litwie - dodał.

W opublikowanym 21 marca raporcie PIG oszacował najbardziej prawdopodobną wielkość zasobów gazu łupkowego w Polsce w przedziale od  346 do 768 mld metrów sześciennych, zastrzegając, że maksymalne zasoby gazu łupkowego mogą okazać się wyższe i sięgnąć 1,92 bln m sześc.

PAP, arb

 1

Czytaj także