Sawicki: ziemia tylko dla prawdziwych rolników

Sawicki: ziemia tylko dla prawdziwych rolników

Dodano:   /  Zmieniono: 
Marek Sawicki (fot. PAP/Darek Delmanowicz) 
Sprzedaż ziemi z zasobu ANR na preferencyjnych zasadach tylko dla prawdziwych rolników i wstrzymanie sprzedaży dużych działek należących do ANR - to niektóre z zapewnień, jakie przedstawił po spotkaniu z rolnikami w Szczecinie minister rolnictwa Marek Sawicki.

Sawicki spotkał się z rolnikami, którzy w czerwcu protestowali w Szczecinie przeciwko m.in. temu, że ziemia - ich zdaniem - trafia w ręce dużych korporacji z obcym kapitałem. Domagali się także uznania dzierżawy za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zagwarantowania możliwości kontynuacji dzierżawy przez następców prawnych, a także dopłat do kredytów na zakup ziemi.

"Występują w charakterze osoby podstawionej"

Sawicki powiedział, że sprzedaż ziemi z zasobu ANR w województwie zachodniopomorskim należy usprawnić. Zdarza się, że wsparcie finansowe uzyskują osoby, które nie rokują nadziei na późniejsze prowadzenie gospodarstwa na zakupionej ziemi.

- Występują one w charakterze osoby podstawionej. Od strony prawnej podstawienie jest trudno udowodnić - powiedział Sawicki. - Będę się zastanawiał, czy w obecnych ramach prawnych uda się ten problem rozwiązać, czy też będziemy musieli wprowadzić krótką nowelizację ustawy i wzmocnić pozycję zespołów doradczych przy oddziałach ANR, tak aby mogły one na zasadzie współdecydowania opiniować takie osoby. Nie jest to łatwy problem do rozwiązania - dodał minister.

Sawicki nie chce, żeby sprzedawano po 300 ha

Omawiając sprzedaż ziemi w trybie przetargu ograniczonego Sawicki stwierdził, że decyzją prezesa ANR grunty przeznaczane do sprzedaży powinny być dzielone na działki o wielkości średniej powierzchni gospodarstwa w poszczególnych województwach. Z zastrzeżeniem, że nie może być to mniejsza działka niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju.

- Będziemy bardzo rygorystycznie przestrzegali tego, żeby przypadki sprzedaży w całości 300 czy 380 ha nie miały miejsca. Ta ziemia zgodnie z ustawą o ustroju rolnym ma służyć powiększaniu rodzinnych gospodarstw chłopskich i zakładaniu takich gospodarstw. Nie powinna być przedmiotem spekulacji czy obrotu na zasadzie dorabiania się - zapowiedział minister.

Jaki będzie podatek? "Nie wiem"

Sawicki dodał, że negocjuje z ministrem finansów zwiększenie środków budżetowych na dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników. Na pytanie, jaki będzie przyszły podatek rolny, Sawicki odpowiedział, że nie wie tego jeszcze, czeka w tej sprawie na odpowiedź ministra finansów.

Rolników Sawicki nie przekonał

Rolnicy, którzy brali udział w spotkaniu z ministrem mówili, że nie są usatysfakcjonowani. Według nich, są to tylko obietnice i zapewnienia Sawickiego, nie poparte żadnymi działaniami ministra.

zew, PAP