GPW: obrót akcjami trzech spółek zawieszony

GPW: obrót akcjami trzech spółek zawieszony

Dodano:   /  Zmieniono: 
Obrót został zawieszony (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Obrót akcjami Central European Distribution Corporation, PBO Anioła i Dreweksu zawieszony z powodu żądania KNF, w związku z nieprzekazaniem przez spółki do publicznej wiadomości raportów okresowych za I półrocze bieżącego roku w wyznaczonym terminie - podała KNF.

Obrót akcjami CEDC i Dreweksu został zawieszony do 4 października włącznie, a obrót PBO Anioła – do 7 września włącznie.

Komisja Nadzoru Finansowego wskazała, że raport półroczny należy przekazać w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy.

W przypadku przekazania przez spółki raportów okresowych za I półrocze br. przed upływem wspomnianego terminu, obroty akcjami zostaną wznowione na sesji giełdowej w następnym dniu po publikacji raportów.

zew, PAP

+
 0

Czytaj także